Še posebej so se povišale cene rastlinskih pridelkov, ki so bile marca letos v povprečju kar za 29,2 odstotka višje kot marca lani, najbolj zaradi višjih cen namiznih jabolk in krompirja.

Kot so izračunali statistiki, so k zvišanju cen rastlinskih pridelkov največji delež prispevale višje cene sadja, predvsem namiznih jabolk, in krompirja. Precej višje kot marca lani so bile marca letos tudi cene zelenjadnic (višje za 41,1 odstotka) in žit (25,2 odstotka). Cene industrijskih rastlin so bile v povprečju višje za 0,3 odstotka. Cene vina ter sadik in cvetja pa so se znižale.

Cene živali in živalskih proizvodov so bile marca letos v povprečju za 2,4 odstotka višje kot marca lani. Cene goveda so se zvišale v povprečju za 3,9 odstotka, cene prašičev za 6,5 odstotka, cene perutnine pa za 6,4 odstotka. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 0,9 odstotka nižje kot leto prej. Med drugim se je cena mleka znižala za 2,1 odstotka, cena jajc pa zvišala za 11 odstotkov.

Cene kmetijskih pridelkov so v povprečju višje tudi v celotnem prvem četrtletju letos glede na enako lansko obdobje, in sicer za 8,8 odstotka.

Cene rastlinskih pridelkov so bile v prvem četrtletju višje za 33,4 odstotka, k čemur so v največji meri prispevale višje cene sadja, krompirja in zelenjadnic. Cene živali in živalskih proizvodov so se v povprečju zvišale za dva odstotka, od tega so se cene živali za zakol v povprečju zvišale, cene živalskih proizvodov pa znižale.