Županu postavljajo časovne roke za izpolnitev zahtev in ga pozivajo, da se do zahtev javno opredeli v dveh tednih.

Pod "Deset zahtev za županov klobuk", ki nosijo datum 17. maj, so podpisani Odprto zavezništvo za Maribor, Skupaj za Maribor, Društvo Zofijini ljubimci in Iniciativa mestni zbor - strateška skupina.

Kot navajajo, se po dveh mesecih od izvolitve kažejo prvi znaki "pomanjkanja ustrezne komunikacije z vstajniki in širšo javnostjo, proaktivnega pristopa pri uresničevanju predvolilnih obljub in izpolnjevanja formalnih zahtev pri upravljanju in vodenju MOM". V interesu javnosti tako želijo vstajniške skupine župana in njegovo ekipo spodbuditi, da "nemudoma pričnejo delovati z vsemi močmi in o svojem delovanju redno obveščajo zainteresirano javnost".

Kot prvo od desetih so postavili zahtevo, naj nemudoma dokumentirano predstavi vse prihodke in odhodke pri financiranju svoje volilne kampanje, pri čemer naj razkrije tudi tiste vire, ki mu jih po zakonu ni treba. Edino na ta način lahko po mnenju koordinacije mariborskih vstajniških skupin zadosti zahtevi po delovanju v interesu najširše javnosti že v času volilne kampanje.

Koordinacija vstajniških skupin zahteva tudi, da do konca maja letos javno predstavi konkretni časovni potek in realne finančne učinke za uresničitev svojih predvolilnih obljub iz programa 18 + 4 in manifesta "Skupaj za Maribor". Kot navajajo, naj pri tem na prvo mesto postavi uresničitev obljube o ustanovitvi vstajniškega sosveta kot posvetovalnega organa župana, ki bo del županove ekipe, in v ta namen pripravi predlog za začetek pogovorov z vstajniškimi skupinami.

Prav tako do konca maja od župana pričakujejo, da "pravno in finančno utemeljeno ustavi vse tekoče megalomanske investicijske projekte", ki, kot navajajo, "ne bodo imeli finančnega kritja v uravnoteženem rebalansu proračuna za leto 2013". Hkrati od župana pričakujejo, da omogoči takojšnjo izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja na javni infrastrukturi v pristojnosti MOM.

Koordinacija vstajniških skupin od župana Fištravca do konca junija pričakuje tudi javno predstavitev predloga rebalansa proračuna MOM za letos. Prav tako do konca junija pričakuje pripravo predloga reorganizacije delovanja mestne uprave in javno predstavitev predlogov in razgovore z morebitnimi tujimi investitorji, gospodarsko zbornico in obrtno zbornico, do konca julija pa pričakujejo tudi, da uvede najširšo javno razpravo o možnostih gospodarskega in družbenega razvoja MOM v obdobju do leta 2020.


Preostale zahteve se nanašajo na zaposlovanje v mestni upravi, njegovi ekipi in v javnih podjetjih, na upravljanje MOM in na dostop do informacij javnega značaja.

Po zadnji seji mestnega sveta MOM 13. maja so sicer Fištravcu zaradi nestrinjanja z nekaterimi njegovimi kadrovskimi predlogi podporo odrekli v odboru Vseslovenske ljudske vstaje Maribor, ki tako Fištravca ne priznava več za vstajniškega župana.