Slavnostni govornik na prireditvi z naslovom Svobodi in miru, ki se začne ob 11. uri, bo minister za obrambo Roman Jakič.

Prireditev, ki vsako leto na Poljano privabi več sto ljudi, organizira Združenje borcev za vrednote NOB Mežiške doline v sodelovanju z Združenjem veteranov vojne za Slovenijo območja Mežiške doline, Policijskim veteranskim društvom Sever za Koroško in koroškimi občinami.

Kljub kapitulaciji nemške vojske 8. maja 1945 in razglasitvi premirja dan zatem so se boji na Koroškem nadaljevali vse do 15. maja 1945. Enote četrte operativne cone so namreč v začetku maja 1945 dobile od glavnega štaba nalogo čim prej zasesti Koroško ter preprečiti umik Nemcev in kolaborantov z jugoslovanskega ozemlja.

Na tem območju je tedaj prišlo do ene največjih koncentracij vojaštva na slovenskem ozemlju. Nekatere umikajoče se nemške, zlasti pa kvizlinške enote so se upirale še teden dni po nemški vdaji. Tako se je zadnja bitka druge svetovne vojne v Evropi odvijala na slovenskih tleh na Poljani pri Prevaljah, kjer je danes zaščiten Spominski park svobode in miru s kipom akademskega kiparja Stojana Batiča.