Svet Banke Slovenije je odločbo sprejel v torek, Diners Club Slovenija pa mora z opravljanjem plačilnih storitev prenehati danes, ko mu je bila odločba vročena.

To pomeni, da se mora s tem dnem imetnikom, ki so plačilno kartico pridobili pri družbi Diners Club Slovenija, onemogočiti nadaljnjo uporabo teh kartic za izvrševanje plačilnih transakcij tako v Sloveniji kot drugod, so sporočili iz Banke Slovenije.

Prav tako je na plačilnih mestih prepovedano sprejemanje plačilnih kartic Diners Club, ki jih je izdala ta družba ali katerikoli drug izdajatelj plačilnih kartic Diners Club, tudi izven Slovenije.

Odvzem dovoljenja pa ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z izvršenimi plačilnimi transakcijami, še pojasnjujejo v centralni banki. Terjatve in obveznosti iz naslova plačilnih transakcij, ki so jih imetniki plačilnih kartic opravili s plačilnimi karticami Diners Club, namreč ostanejo v veljavi in se izpolnijo v skladu s pogodbami.

Diners Club Slovenija je v lasti družbe Findale Enterprises s sedežem na Deviškem otočju, ki jo obvladuje Tomaž Lovše. Družba je bila ustanovljena leta 1993, po podatkih z njenih spletnih strani pa je razvidno, da ima v Sloveniji blizu 80.000 aktivnih članov. S kartico Diners Club je moč plačevati na več kot 21.000 prodajnih mestih v Sloveniji in na več kot 15 milijonov prodajnih mest po vsem svetu.