Prebivalci s prstom kažejo na kompostarne, te pa trdijo, da za smrad niso krive one. Kaj torej smrdi na Vrhniki in kaj, če sploh kaj, bi lahko storili na tem področju? Prebivalci Vrhnike se že vrsto let zaman pritožujejo nad neprijetnimi vonjavami, ki se širijo vsak dan. Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da je izvor neprijetnih vonjav ena od kompostarn, ki deluje na območju Vrhnike, a kaj, ko se s to dejavnostjo ukvarjajo kar tri podjetja, ki pa si smrad samo podajajo.

V zvezi s problemom smo se obrnili na občino Vrhnika, kjer so nam povedali, da so s težavami, povezanimi z emisijami neprijetnih vonjav v okolje, seznanjeni in so v zvezi s tem tudi sami že večkrat pozivali inšpekcijo za okolje k ukrepanju, prav tako pa so domnevne povzročitelje opozarjali na težave. Iz inšpekcije za okolje so jim ob posredovanju pritožb občanov odgovorili, da Slovenija žal nima ustrezne pravne podlage za učinkovito ukrepanje zoper tovrstne težave. Ker neprijetne vonjave pomenijo tudi močno poslabšanje kakovosti življenja prebivalcev in vplivajo denimo tudi na cene nepremičnin, smo občino Vrhnika vprašali še, ali so morda prebivalci, ki jim je zaradi emisij vonjav prizadejana škoda, upravičeni do odškodnin. Odgovorili so nam, da je za določitev kakršnihkoli odškodnin pristojno sodišče.

Na poti iskanja odgovora, ali nam res lahko nekdo pred nosom smradi, pa si popolnoma nič ne moremo pomagati, smo za odgovore povprašali tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kjer so nam potrdili, da so seznanjeni s problematiko neprijetnih vonjav na območju Vrhnike, vendar lahko pri obravnavi problematike, vezane na pojav tovrstnih emisij v okolje zaradi izostanka predpisa, ministrstvo z izvajanjem poostrenega nadzora nad zavezanci, ki so lahko tudi potencialni povzročitelji pojava teh vonjav v okolju, to problematiko poskuša omiliti. Tako poleg rednih nadzorov v kompostarnah na Vrhniki izvaja tudi nenapovedane nadzore, te tudi v času neprijetnih vonjav z namenom, da preveri, ali izpolnjujejo vse obveznosti iz izdanih dovoljenj in okoljevarstvenih predpisov.

Za odgovore glede emisij neprijetnih vonjav v okolje in ukrepe, ki jih v vseh kompostarnah na Vrhniki izvajajo ali pa jih v prihodnje še nameravajo uvesti, smo se obrnili na domnevne povzročitelje. Iz Centra za ravnanje z odpadki Vrhnika so nam odgovorili, da ima njihova kompostarna urejeno odsesavanje in filtriranje zračnih mas skozi biofilter, ki izjemno učinkovito očisti zračne mase, ki izvirajo iz zorenja komposta. Filtracija smradnih mas je pri njih kar 99-odstotna. Kot so še zatrdili, si je CRO Vrhnika kot primer dobre prakse ogledala tudi mednarodna delegacija, ki jih je po obratu popeljala okoljska inšpektorica.

Vprašanja smo naslovili tudi na Kompostarno Rosa in podjetje Kemis, d. o. o., od katerih pa odgovore še pričakujemo.

Očitno se pri nas lahko posameznik odloči, da bo opravljal dejavnost, ki povzroča smrad prebivalcem pravzaprav pred nosom, nato pa mu zaradi pomanjkanja zakonodaje na tem področju nihče ne more nič. Ali pa so krivi organi, ki so podjetjem izdali dovoljenja za opravljanje dejavnosti? Kakorkoli, Vrhničani kljub številnim zelenim površinam v okolici ne vonjajo dišečih cvetlic.