Število delovno aktivnih oseb se je povečalo za približno 1200, je objavil statistični urad.

Stopnja brezposelnosti se je v Sloveniji zviševala vse od oktobra 2012, le februarja letos se glede na prejšnji mesec ni spremenila.

Tudi lani in predlani se je stopnja brezposelnosti marca znižala in se je nato v pomladanskih in poletnih mesecih predvsem zaradi vpliva sezone še naprej zniževala. Marca lani je bila 12-odstotna, torej za 1,4 odstotne točke nižja kot v letošnjem marcu.

Podrobnejši pregled po spolu kaže, da se je stopnja brezposelnosti marca v primerjavi s februarjem znižala samo med moškimi, in sicer s 13,5 odstotka na 13,2 odstotka, medtem ko je med ženskami ostala nespremenjena pri 13,7 odstotka.

Pregled po starostnih skupinah kaže, da se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh starostnih skupinah, le v starostni skupini med 35 in 39 let je ostala nespremenjena. Najbolj, za 0,5 odstotne točke, se je znižala v starostni skupini, v katero spadajo osebe, stare nad 60 let.

Med statističnimi regijami se je stopnja registrirane brezposelnosti zvišala le v notranjsko-kraški regiji (z 12,4 odstotka na 12,6 odstotka), v drugih regijah se ni spremenila ali se je znižala. Najbolj se je znižala v pomurski statistični regiji, in sicer za 0,7 odstotne točke, kljub temu pa tam ostaja najvišja v Sloveniji. Marca je bila tam 18,6-odstotna.

Število delovno aktivnih se je marca povečalo za približno 1200 oseb in je tako nekoliko preseglo številko 790.000. To povečanje je po osmih mesecih upadanja že drugo zapored in prvo občutnejše, saj je bilo povečanje februarja le neznatno. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število znižalo za malo manj kot 25.000.

Tokrat se je število delovno aktivnih povečalo predvsem zaradi rasti števila delovno aktivnih v gradbeništvu: v tej dejavnosti je bilo okoli 600 delovno aktivnih več kot predhodni mesec, je izpostavil statistični urad.