Dobrih 11,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga je pripravila Direkcija RS za ceste, bo v višini nekaj nad devet milijonov evrov sofinancirala EU iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Z uresničitvijo naložbe, ki se bo zaključila predvidoma do konca leta 2015, bo zgrajenih 2720 metrov ceste na južnem delu vzhodne obvoznice v Murski Soboti in nadvoz, kjer trasa ceste prečka železniško progo. To bo omogočilo nadaljevanje že zgrajene južne obvoznice od križišča s Tomšičevo ulico do priključka na ulico Plese.

Predvidena je prestavitev približno 480 metrov kolesarske poti, zgrajena bodo tri nova križišča, urejeno odvodnjavanje, nameščeni bosta ustrezna prometna oprema in signalizacija ter izvedeni protihrupni ukrepi.

V ocenjeni vrednosti projekta so ob stroških gradnje zajeti tudi vsi drugi stroški naložbe, in sicer izdelava prostorske, tehnične in druge dokumentacije, odkupi zemljišč, nadzor nad gradnjo, itd.

Izgradnja druge faze vzhodne murskosoboške obvoznice do križišča Čarda je predvidena do konca leta 2020.

Cesta v okviru prve faze vzhodne obvoznice bo potekala med levim bregom razbremenilnega kanala Lendava - Mura in vzhodnim obrobjem Murske Sobote med Panonsko cesto in območjem Plese.

Regionalne ceste, ki potekajo skozi Mursko Soboto, ležijo na pomembnih prometnih smereh in so poleg lokalnega in mestnega prometa obremenjene tudi z regionalnim in tranzitnim.

Z dograditvijo celotne trase pomurske avtoceste od madžarske meje do Maribora je Prekmurje postalo prometno dostopnejše, pričakovati pa je tudi pospešen razvoj območja ob avtocestnem koridorju, ki vključuje večji regionalni središči, Lendavo in Mursko Soboto, pojasnjujejo na ministrstvu.

Izgradnja celotne vzhodne obvoznice (1. in 2. faza) bo bistveno izboljšala prometne razmere v Murski Soboti, saj bo nova obvoznica prevzela večji del prometa skozi mesto in s tem razbremenila Industrijsko, Panonsko in Lendavsko ulico. Poleg tega bo s predvidenim sistemom obvoznih cest omogočen hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste.

Z izgradnjo celotne obvoznice se bodo po prepričanju ministrstva izboljšale prometna varnost na širšem murskosoboškem območju in bivanjske razmere, saj se bo prerazporedil regionalni ter tranzitni promet, ki sedaj poteka skozi mestno središče. Zaradi tekočega prometa naj bi se znižale tudi emisije nevarnih plinov v ozračje.