Če bodo vsi lastniki zemljišč pristali na ponudbo za odkup, bi gradnja obvoznice lahko stekla že prihodnjo pomlad, v nasprotnem primeru bi se začeli postopki razlastitve, ki bi gradnjo zamaknili za približno pol leta. Kot je na sredini novinarski konferenci povedal blejski župan Janez Fajfar, aktivnosti za gradnjo južne razbremenilne ceste tečejo.

Direkcija RS za ceste je občino obvestila, da so se za selitvi v novo hišo na Dobah uspeli dogovoriti z družino Potočnik, ki ima hišo na trasi obvoznice. V kratkem naj bi bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem del in sredi poletja naj bi se začela gradnja nadomestne hiše.

Na celotni trasi obvoznice je medtem zaključena parcelacija, na katero se je pritožilo devet lastnikov zemljišč, a so bile na drugi stopnji vse pritožbe zavrnjene. V tem trenutku se zato že opravljajo cenitve zemljišč in naslednji krog zapletov, ki jih lahko pričakujejo, je povezan s cenitvami, pojasnjuje direktor blejske občinske uprave Matjaž Berčon.

Do konca julija bo jasno, ali bo kateri izmed lastnikov nezadovoljen s ponujeno ceno in bo podal pritožbo. V tem primeru bi stekel postopek razlastitve, ki ga omogoča sprememba zakona o cestah, za katerega so pravno podlagi dali zapleti pri gradnji poljanske obvoznice v Škofji Loki in obvoznice v Radljah ob Dravi, kjer so se zapleti končali celo z upravnimi spori.

V primeru, da bi se postopki zaradi pritožb zavlekli, bi to pomenilo približno polletni zamik pri izvedbi projekta, v nasprotnem primeru pa Berčon pričakuje, da bo že jeseni objavljen razpis za izvajalca del. Tako bi spomladi stekla gradnja, če se ne bi zapletlo pri oddaji javnega naročila, kot se je to zgodilo pri poljanski obvoznici.

Nekateri krajani, ki niso zadovoljni s traso južne blejske obvoznice, so sicer na nedavni javni obravnavi osnutka občinskega prostorskega načrta ponovno protestirali proti temu, da obvoznica seka vaško jedro. Vendar, kot je pojasnil Berčon, so o tem že podrobno govorili v postopku sprejemanja podrobnega prostorskega načrta za južno razbremenilo cesto, ki je že 15 mesecev v veljavi.

"Trasa južne obvoznice je po veljaven podrobnem prostorskem načrtu dokončno zacementirana že od aprila lani in tukaj koraka nazaj ni. Občinski prostorski načrt le povzema nekaj, kar je že izvršeno dejstvo," je opozoril Berčon.

Že dolgo načrtovana blejska južna obvoznica bo zmanjšala promet mimo Blejskega jezera, ob katerem sedaj teče glavna cesta proti Bohinju. Projekt je ocenjen na 27,6 milijona evrov, skupaj s celotno dokumentacijo pa se cena giblje okrog 30 milijonov evrov. Hkrati tečejo tudi že prvi postopki za ureditev severne blejske obvoznice proti Pokljuki.