Zagotovila za to so v strinjanju izvajalcev programov in zagotovilih novega šolskega ministra. Kot je danes povedal Rebolj, so se skoraj vse fakultete oz. izvajalci študijskih programov strinjali z dogovorom in podpisali izjave, da bo univerza študijske programe izvedla v celoti. Tudi pogovori z novim šolskim ministrom Jernejem Pikalom so dali večje zagotovilo, da bodo sredstva, ki jih je državni zbor s posebnim amandmajem že lani namenil visokemu šolstvu, po njegovih informacijah tudi dejansko temu namenjena, čeprav jih je prejšnji minister razdelil nekoliko drugače.

"S tem so lahko izpolnjeni pogoji, ki jih je senat postavil na eni prejšnjih sej, da bodo razpisani vsi programi, v kolikor bodo zagotovljeni ustrezni finančni okviri. Verjamem, da s temi zagotovili ti okviri so zagotovljeni in bomo lahko vse načrtovane programe razpisali, s tem pa vsem študentom omogočili nadaljevanje študija na drugi stopnji," je dejal Rebolj.

Pred mesecem dni so se zaradi zapletov z omenjenimi podpisi, ki jih je od fakultete zahteval senat, na rektoratu oglasili tudi predstavniki sindikata Sviz in vodstvo univerze opozorili na nezakonito ravnanje senata, ki je s sklepom od zaposlenih na fakultetah zahteval podpis izjave, da bodo svoje delovne obveznosti v magistrskih programih opravili ne glede na višino plačila.

Takrat je bila z obeh strani izražena pripravljenost, da se okoli vprašanja plačevanja povečanega obsega nadobveze sklene dogovor, ki bi na nek način ugotovil, da nastaja dolg pri zaposlenih ter da je treba to na nek način poravnati.

Rebolj je danes dejal, da do dogovora še ni prišlo, saj so se sindikati po tistem precej bolj posvetili drugim pogajanjem, kar je po njegovem razumljivo. So pa že na sestanku s sindikalisti pojasnili, da nekatere interpretacije sindikata niso bile takšne, kot so njihove.

Podpisanih izjav na rektoratu namreč niso razumeli kot neko pravno zavezujočo izsiljevanje, pač pa kot akademski dogovor med izvajalci, da bodo programe izvedli. "To ni nič novega, saj se je v preteklosti že dogajalo na posameznih fakultetah, gre pa zgolj za to, da študentom zagotovimo vpis," je še povedal Rebolj.