S tem projektom želi iz vseh intelektualnih krogov oblikovati dolgoročno vizijo Slovenije. Ne le Pahor, tudi udeleženci konference od nje pričakujejo razpravo o dolgoročnejši viziji države in o vrednotah, ki bi to vizijo oblikovale. Pahor se je odločil k razpravi in oblikovanju zaključnega dokumenta povabiti "najširši krog različno mislečih ljudi, posameznikov, ki so pripravljeni z izkušnjo sedanjega časa sooblikovati načrt našega prihodnjega vsestranskega razvoja".

Med vabljenimi so ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič, ugledna klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, literat Alojz Ihan, ustanoviteljica dobrodelne organizacije Anina zvezdica Ana Lukner, predsednica upravnega odbora SKB Cvetka Selšek, rektor Univerze v Mariboru Danijel Rebolj, geograf Dušan Plut, predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jože Trontelj.

Udeleženci bodo s predsednikom republike med drugim spregovorili o aktualni gospodarski krizi in o vprašanju, ali gre za cikličen pojav ali pa kriza najavlja nekatere paradigmatične spremembe evropskega in svetovnega razvoja.

Pahor pa, kot so za STA sporočili iz njegovega urada, od pripravljalne konference pričakuje, da bo dala osnove za razmislek o tem, katere metode oz. pristope uporabiti v nadaljevanju projekta. Nadeja se namreč, da se bo projekt Slovenija 2030 v takšni in v drugih oblikah nadaljeval.