Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanja o delu predsednika republike Boruta Pahorja in premierke Alenke Bratušek. Z obema so razmeroma zadovoljni.

Znižanje mase plač v javnem sektorju ima po izsledkih ankete večjo podporo med starejšimi anketiranci, medtem ko ga mlajši povečini ne podpirajo. Sedem odstotkov vprašanih pa je neopredeljenih.

Ker so od prisege predsednika republike Boruta Pahorja minili štirje meseci, je anketarje zanimalo tudi stališče javnosti glede njegovega dela. Polovica vseh vprašanih, torej 50 odstotkov, je v tem obdobju zaznala njegove aktivnosti, le nekaj manj, 48 odstotkov, pa jih ni zaznalo. Preostala dva odstotka se do vprašanja nista opredelila.

Z delom predsednika republike so anketirani razmeroma zadovoljni. Za sedem odstotkov vprašanih je bilo njegovo dosedanje delo zelo dobro, za 40 odstotkov dobro, za 36 odstotkov pa niti dobro niti slabo. Da Pahor delo opravlja slabo, meni 11 odstotkov, da zelo slabo, pa odstotek anketiranih. Pet odstotkov je neopredeljenih.

Dosedanji Pahorjev mandat si je 39 odstotkov vprašanih zapomnilo po odmevnih izjavah in dejanjih, 30 odstotkov po nadaljevanju delovnih akcij, petina oz. 20 odstotkov pa po potovanjih v tujino na predsedniške obiske. Na to vprašanje je z "ne vem" ali "ne znam oceniti" odgovorilo 11 odstotkov anketiranih.

Alenka Bratušek se je v vlogi predsednice vlade po oceni 39 odstotkov anketiranih znašla dobro, po mnenju 25 odstotkov pa slabo. 32 odstotkov vprašanih meni, da se ni znašla niti dobro niti slabo, štirje odstotki anketiranih pa na to vprašanje niso znali odgovoriti.

Večina vprašanih v tokratni anketi Dela meni, da nekdanji predsednik PS Zoran Janković in predsednik SDS Janez Janša v prihodnje ne bi bila primerna vodje svojih strank. Za Jankovića je takšen odgovor podalo 79 odstotkov, za Janšo pa 75 odstotkov anketiranih. Janković bi bil primeren predsednik PS po oceni 17 odstotkov, Janša pa primeren predsednik SDS za 22 odstotkov vprašanih. Pri Jankoviću je bilo neopredeljenih štiri odstotke, pri Janši pa tri odstotke anketiranih.

Anketo je 17. in 18. aprila na vzorcu 402 odraslih državljanov po telefonu opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.