Želijo, da se njihove zahteve razrešijo do 1. junija.
Kot je za STA dejal predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Andrej Klobasa, prevozniki pristojne pozivajo, da do 1. junija poiščejo rešitve za težave dejavnosti oziroma da do takrat vsaj določijo roke, do kdaj se bodo določene zadeve rešile.
Klobasa že za prihodnje tedne napoveduje delovne sestanke za iskanje rešitev - skladno z dogovorom na zboru naj bi se odslej z resornim ministrstvom sestajali enkrat mesečno; če do njih ne bo prišlo, pa se bodo odločali, kako naprej.
Klobasa opozarja, da so težave njihovih članov, gre za več kot 9000 cestnih prevoznikov, ki zaposlujejo okoli 30.000 ljudi, ogromne. Prevozniki v Sloveniji na leto prepeljejo približno 81 odstotkov oz. 75,6 tone blaga in 70 odstotkov oz. 32 milijonov potnikov. Vozni park v Sloveniji pa obsega 84.000 tovornih vozil, 2400 avtobusov in 2500 taksijev.
Sekretar sekcije za promet pri zbornici je dejal, da slovenski cestni prevozniki močno občutijo gospodarsko krizo, zato bi morali njihove probleme reševati hitreje in učinkoviteje. Poleg tega pa se ti zaradi številnih nerešenih vprašanj vsakodnevno soočajo z zmanjševanjem števila cestnih prevozov, pritiskom na cene prevozov, z nelikvidnostjo, plačilni roki za opravljene prevoze se podaljšujejo, vse več je odpuščanj voznikov, povečujejo se tudi cene pogonskih goriv.
Prevozniki so zahteve strnili v 12 točk: prost dostop do Luke Koper, subvencije za vozila EURO 5 EEV in EURO 6. nadaljevanje davčnih olajšav za investicije, zagotovitev sredstev za male logistične centre in varna parkirišča, zmanjšanje omejitev vožnje na slovenskih cestah in omejitev tranzita, zmanjšanje glob v zakonodaji, vračanje trošarin v celoti, fleksibilnejša možnost zaposlovanja, nasprotovanje zaposlovanju invalidov v cestnem transportu, omejitev nelojalne konkurence, učinkovita sodna izvršba neplačil in obravnava taksistov kot javnih prevoznikov.
Prevozniki sicer na težave dejavnosti opozarjajo že nekaj časa, za današnji zbor, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pa so se odločili, ker so pogajanja s pristojnimi ministrstvi zastala.
Generalni direktor direktorata za promet Miloš Pregl je obljubil, da se bo zavzel za čim hitrejše ukrepanje in pomoč slovenskim cestnim prevoznikom, ob tem pa zatrdil, da za nekatere probleme do danes sploh ni vedel, so v sporočilu za javnost zapisali v obrtno-podjetniški zbornici.