Zato je pripravila nov predlog odloka, v katerem upošteva različne izjeme, občinski svetniki pa naj bi ga dokončno potrdili na seji prihodnji teden.
"Osnovno vodilo odloka o oglaševanju in plakatiranju je, da turistično občino Kranjska Gora očistimo nasilja nad prostorom, saj kdorkoli pride v naše kraje, pride občudovati neokrnjeno naravo in ne gledat jumbo plakatov," je za STA povedal kranjskogorski župan Jure Žerjav, ki se mu je ideja o prepovedi plakatiranja porodila na strokovni ekskurziji v Švici, kjer v naravnem okolju ni opazil plakatov, tabel in svetlobnih napisov, ki jih je slovenska pokrajina polna.
"To je bil motiv, da zgradimo zelo dober usmerjevalni sistem in da omogočimo vsem, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, da na svojih objektih to dejavnost oglašujejo. Res pa ni nobene potrebe, da na vsakih sto metrov zraste novo plakatno mesto in da se kozolci, v obnovo katerih je tudi občina v zadnjih 15 letih vložila znatna sredstva, spreminjajo v jumbo plakate," je izpostavil Žerjav.
Kot je pojasnil, bo vsak podjetnik še vedno lahko oglaševal svojo dejavnost na mestu, kjer jo opravlja. "Ne bo pa na kmetijskih zemljiščih, na lopah, kozolcih in vse povprek v občini navešeno vse od ličnih tabel pa tudi do pobarvanih rjuh," je poudaril in spomnil, da je pojav divjega oglaševanja še posebej pereč v času prireditev. Lani je tako obiskovalec planiških tekem samo od konca avtoceste pa do Planice naštel več kot 15 reklam za alkoholno pijačo.
Odlok bo še vedno dovoljeval različne izjeme pri oglaševanju. Tako bo oglaševanje dovoljeno na samem prizorišču velikih prireditev. Podobno pa velja na primer tudi za manjše športne površine, kjer na primer športni klubi na teniškem igrišču s postavitvijo senčnih zaves postavijo tudi reklamni napis, za kar društvo dobi nekaj dodatnih sredstev za financiranje dejavnosti.
Župan upa, da bo odlok v kratkem vendarle zaživel. Kranjskogorski občinski svet ga je v prvem branju na seji konec marca že podprl. Poleg tega je bil odlok tokrat na 15-dnevni javni obravnavi deležen precej manj pripomb kot v minulih letih, ko je občina že dvakrat poskušala uveljaviti podoben odlok. Tokrat je odlok pripravila odvetniška služba občine v sodelovanju z medobčinsko inšpekcijsko službo in Žerjav je prepričan, da je odlok pripravljen do te mere, da ga bo občinski svet potrdil tudi na drugem branju prihodnji teden.
Ko bo odlok sprejet in bo stopil v veljavo, bo steklo trimesečno prehodno obdobje, v katerem bodo posamezniki in podjetja imeli čas, da odstranijo nepravilno nameščene plakate in table. Zatem bo medobčinski inšpektorat začel izvajati nadzor nad spoštovanjem odloka.
Z globo 1200 evrov bodo kaznovali pravno osebo in z globo 500 evrov odgovorno osebo, ki bo postavila reklamni objekt brez dovoljenja oziroma na lokacijah, kjer predstavlja nevarnost za cesti promet, na področja parkovne ureditve, na enostavne in nezahtevne objekte in na drevesa. Reklame je dolžan odstraniti lastnik zemljišča, če tega ne stori, pa jih na njegove stroške odstrani občina.