Funkcionarja Mestne občine Koper (MOK) sumijo nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Na koprski policijski upravi so pojasnili, da je deset javnih uslužbencev MOK in javnega zavoda iz Kopra v obdobju med letoma 2009 in 2011 skupaj s štirimi predstavniki treh primorskih gospodarskih družb glavnemu osumljencu odločilno pomagalo pri storitvi kaznivega dejanja.

Kot so razložili na policiji, se je kaznivo dejanje storilo s formalnim prenosom investicije iz občine na javni zavod. To so naredili zato, ker se zadolžitev javnega zavoda ni vštela v največji obseg možnega zadolževanja občine. S tem se je odgovornost navidezno, v delu pa tudi dejansko, preusmerila na druge osebe zunaj mestne občine, pravijo na policiji. Pri tem pa je bilo vsem osumljencem vnaprej znano, da ti postopki pomenijo kršitev določb zakona o javnem naročanju in kaznivo dejanje, so dodali na policiji.

Na ta način se je povečala netransparentnost postopkov, saj so posamezni dokumenti in postopki navidezno izkazovali odločilno vlogo javnega zavoda, medtem ko se je med kriminalistično preiskavo ugotovilo, da je pri izvedbi investicije imela odločilno vlogo občina, izpostavljajo na policiji.

Kot dodajajo, to izhaja tudi iz ugotovitve, da je MOK dejanski plačnik investicije, kakor tudi iz ugotovitve, da javni zavod ne razpolaga s kadrom, znanjem, logistiko in izkušnjami na enakem nivoju kot občina.

Z opisanim kaznivim dejanjem sta tako glavni izvajalec del kot podizvajalec na škodo občine pridobila protipravno premoženjsko korist v višini več kot 300.000 evrov, ugotavljajo na policiji. Prav tako je s storitvijo kaznivega leasing družba dobila posel finančnega najema s postopnim odkupom objekta mestnega nogometnega stadiona v Kopru v vrednosti več kot 13 milijonov evrov.

S kaznivim dejanjem je po ocenah policije 14 osumljencev oškodovalo občino, ki je dejanski plačnik storitev finančnega najema. Za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je prepisana zaporna kazen od enega do osmih let.