Tako tem zavezancem ni treba vlagati ugovora, saj jim bo Durs v drugem svežnju informativnih izračunov izdal nov, pravilni izračun.

Če prejemnik napačnega informativnega izračuna dohodnine iz naslova starševskih nadomestil torej ne bo vložil ugovora, mu bo davčna uprava torej 31. maja na dom poslala nov informativni izračun dohodnine, so danes sporočili iz Dursa, kjer so v preteklih dneh obravnavali zavezance, ki so v začetku aprila na dom prejeli napačen informativni izračun dohodnine iz naslova starševskih nadomestil (porodniška).

Zavezance, ki imajo poleg prej omenjenega ugovornega razloga še drug ugovorni razlog (npr. naknadno uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane), pa Durs poziva, da vložijo ugovor. Tega bi zavezanci morali vložiti tudi v primeru, da bi jim bil izdan informativni izračun s pravilnim podatkom o višini izplačila starševskega nadomestila.

Zavezancem, ki so že oziroma še bodo do 3. maja vložili ugovor zoper informativni izračun, se bo tako, kot pri ostalih zavezancih z napačnim informativnim izračunom, izvedla odmera po rednem postopku. To pomeni, da bo takšnim zavezancem Durs izdal odločbo na osnovi ugovora.