Država je namreč okvirno želela zbrati pol milijarde evrov. Ob tem je predčasno odkupila še za skoraj 511 milijonov evrov 18-mesečnih zakladnih menic, ki v plačilo zapadejo 6. junija letos.

Enotna nominalna letna obrestna mera v izdaji je bila pri 4,15 odstotka, kar je za 0,16 odstotne točke več kot v zadnji primerljivi dražbi decembra 2011.

Kot so sporočili z ministrstva za finance, je bilo na avkciji zakladnih menic prek primarnih vpisnikov, ki so bili večinoma domače banke, podanih za skoraj 1,14 milijarde evrov ponudb, od tega jih je ministrstvo sprejelo za skoraj 1,11 milijarde po enotni ceni 94,089 odstotka. Ponudbe so bile sicer podane v razponu letne obrestne mere od 3,50 odstotka do 4,66 odstotka.

Menice bodo dospele 16. oktobra 2014.

Ob tem je država predčasno odkupila za 510,7 milijona evrov 18-mesečnih zakladnih menic, ki v plačilo zapadejo 6. junija letos.

Razpisani znesek odkupa je bila sicer celotna vrednost izdaje v višini dobrih 855 milijonov evrov, ponujena odkupna cena pa 99,525 odstotka nominalne vrednosti.

Slovenija je že nekaj tednov predmet špekulacij, da bi utegnila biti naslednja članica območja evra, ki bo morala zaprositi za pomoč.

Vlada takšne špekulacije vztrajno zavrača, zaskrbljenost pa se je povečala, ko država z menicami krajše ročnosti minuli teden ni uspela zbrati načrtovane vsote. To so nekateri interpretirali kot izgubo zaupanja v državo tudi na domačem trgu.

Zakladna menice namreč vplačujejo predvsem domači vlagatelji, posebej banke. Hitra napoved nove dražbe menic je nato sprožila ugibanja, da je šlo očitno za dokaj trdne dogovore ministrstva z domačimi vlagatelji, ki so zdaj očitno presežno likvidnost naložili v državne vrednostne papirje.