Svetniki so sprejeli tudi poročilo o delu mestnega redarstva za lani, pri katerem je bil svetnik SDS Jernej Pavlin kritičen do števila glob za voznike, ki so jih redarji ujeli z radarji.

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so ukrep priklenitve lisic na nepravilno parkirana vozila želeli odpraviti, ker po njihovih navedbah prinaša več negativnih kot pozitivnih učinkov. Odlok omogoča tudi izdajo dveh parkirnih dovolilnic na stanovanje izven ožjega mestnega središča.

Sprejeti predlog odloka sicer vsebuje nekaj sprememb v primerjavi z osnutkom, saj je odpravljena omejitev trajanja parkiranja osebnih avtomobilov s parkirno dovolilnico ob cestiščih. Odpravljena je tudi v osnutku predlagana omejitev brezplačnega parkiranja invalidov na njim namenjenih parkirnih prostorih na štiri ure.

V odloku so na MOL sicer črtali določbo, da morajo na ostalih parkirnih mestih invalidi plačati parkirnino. Vendar pa je ljubljanski župan Zoran Janković nato predlagal dopolnilo, s katerim je v odlok dodano, da je parkiranje invalidov na njim namenjenih parkirnih prostorih na vozišču občinske ceste brezplačno, pri parkiranju na ostalih parkirnih prostorih in v parkirnih hišah pa so dolžni plačati parkirnino. Svetniki so dopolnilo sprejeli.

Dopolnila so predlagali tudi v svetniški skupini SDS, in sicer v zvezi z boljšim dostopom do parkirnega prostora oziroma lokacije bivališča za prebivalce območja za pešce s prepovedjo prometa. S tem bi po njihovem mnenju odpravili diskriminatoren odnos do omenjenih stanovalcev, vendar njihovi predlogi dopolnil niso dobili dovolj podpore.

Svetnik SDS Mirko Brnič Jager je pred glasovanjem dejal, da odloka ne bo podprl, ker v njem ostaja diskriminatoren odnos do stanovalcev na območjih za pešce. Ob tem je opozoril, da se v zvezi s tem odpira pot na ustavno sodišče. Na stanovalce je opozorila tudi Mojca Škirnjar iz SDS in pri tem izpostavila starejše prebivalce.

Svetniki so potrdili tudi poročilo o delu mestnega redarstva za leto 2012. To kaže, da so redarji lani z meritvami hitrosti z radarji ujeli 23.979 prehitrih voznikov. Glede na leto 2011 je bilo ujetih kršiteljev več za kar 122 odstotkov.

Mestni svetnik SDS Jernej Pavlin je v razpravi opozoril, da se je glede na poročilo povečalo število zaposlenih na mestnem redarstvu za dva uslužbenca in to v času, ko je treba zmanjševati javno porabo. Kritičen je bil tudi do števila glob za voznike, ki so jih redarji ujeli z radarji. Pojasnil je, da mora po njegovem mnenju MOL skrbeti za mirujoči promet, red in varnost vseh udeležencev v prometu, vendar pa gre pri represivnih ukrepih kot so radarji, po njegovem mnenju v MOL za zgrešeno "politiko inkasantstva".

Ljubljanski župan Zoran Janković je na to odgovoril, da največ nesreč nastane zaradi prevelike hitrosti ter dodal, da redarji z radarji hitrost vožnje merijo pretežno v bližini vrtcev in šol.