Razprava se je sicer vrtela zlasti okoli vprašanja pristojnosti MVK. V SDS so vztrajali, da pristojnost določa zakon, iz vrst PS pa je bilo slišati dvome o tem.
Poslanka SDS Eva Irgl je na seji, ki so jo po slabi uri odprli za javnost, pojasnila, da so v SDS sklic mandatno-volilne komisije (MVK) in nadzor nad premoženjskim stanjem Klemenčiča predlagali zaradi dopisa, ki so ga prejeli poslanci in iz katerega izhajajo netransparentnosti v zvezi z njegovim premoženjem. Glede vrednosti njegovega premoženja je namreč po njenih besedah iz javno dostopnih podatkov razbrati "resen sum", da je prišlo do neznank pri povečanju njegovega premoženja.
Kot je pojasnila Irglova, je bilo ugotovljeno, da njegova nepremičnina po podatkih geodetske uprave RS (Gurs) nima vrednosti, medtem ko ima drugi del hiše dvojčka ocenjeno vrednost. Predsednik KPK je po besedah poslanke SDS vplačal aro za nakup nepremičnine, nato pa je pred podpisom kupoprodajne pogodbe v lastništvo vstopilo podjetje iz davčne oaze oz. iz Cipra. To podjetje je bilo pozneje neodplačno preneseno na 23-letnega Roberta Trampuša, končalo pa je v likvidaciji. Zastavlja se torej vprašanje, ali gre za fiktivno prodajo družbe z vsemi njenimi dolgovi, je dejala Irglova. Po njenem mnenju takšno ravnanje predstavlja sum korupcijskega tveganja.
Maša Kociper (PS) se je dotaknila vprašanja pristojnosti MVK za nadzor nad premoženjskim stanjem predsednika KPK. Zahteva SDS je po njeni oceni zelo nedorečena, saj obsega zgolj povzetek medijskih objav, povezanih s premoženjskim stanjem predsednika KPK. Poudarila je, da mora biti morebitni postopek nadzora izveden pravilno in zakonito. Tudi predsednica komisije Melita Župevc (PS) je opozorila, da bi bilo treba pred odreditvijo nadzora natančno opredeliti, na kakšen način in po kakšnih merilih bo postopek voden in kakšne bodo njegove posledice.
Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko pa je izpostavil, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije jasno določa pristojnosti MVK, saj bi bili v nasprotnem primeru člani KPK izvzeti iz vsakršnega nadzora. Po njegovi oceni je nesprejemljivo, da se MVK že več mesecev ukvarja samo s procesnimi zapleti.
Tako vodja poslanske skupine DL Rihard Braniselj kot tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han sta ocenila, da je MVK za nadzor pristojna. Han je zato predlagal, da o predlogu opravijo glasovanje, predsednica komisije pa takoj zatem prekine sejo. V naslednjih dneh naj se nato seznani s poslovniškimi in zakonskimi določili, potem pa MVK začne z delom, je še dejal vodja poslanske skupine SD.
Sklep o tem, da se pred uvedbo nadzora razrešijo nejasnosti, povezane z uporabo zakonskih določil, je po odreditvi preiskave predlagala tudi Župevčeva. Člani komisije so na koncu tak sklep tudi potrdili.