Povprečne cene rabljenih stanovanj so na najnižji ravni od začetka sistematičnega spremljanja realiziranih cen v letu 2007.

"Kljub negotovemu ekonomskemu in socialnemu okolju se dejavnost trga v preteklem letu ni zmanjšala toliko, da bi že lahko govorili o ponovni krizi slovenskega nepremičninskega trga," je v poročilu za zadnje četrtletje lani zapisal Gurs in dodal, da se predvsem v večjih urbanih središčih zaenkrat očitno še ohranja dovolj visoko povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah.

V povprečju so cene stanovanjskih nepremičnin proti koncu preteklega leta dosegle najnižje ravni po letu 2006 in še naprej počasi drsijo navzdol. To kaže na vse večje cenovno prilagajanje ponudbe povpraševanju, tudi pri novogradnjah, česar v preteklosti nismo bili vajeni, pravijo na Gursu.

Povprečna cena stanovanja v Sloveniji je v zadnjem četrtletju znašala 1617 evrov na kvadratni meter, kar je 1,8 odstotka manj kot v tretjem četrtletju in 3,5 odstotka manj kot v zadnjem četrtletju leta 2011.

Povprečna cena rabljenega stanovanja se je na ravni države lani znižala za slabe štiri odstotke in še naprej kaže trend počasnega padanja, bolj ali manj močan trend padanja cen stanovanj kažejo tudi vsa večja mesta. Povprečne cene rabljenih stanovanj so na najnižji ravni od začetka sistematičnega spremljanja realiziranih cen v letu 2007.

V Ljubljani se je povprečna četrtletna cena rabljenega stanovanja prvič od začetka spremljanja cen spustila pod 2300 evrov na kvadratni meter. Znašala je 2282 evrov, kar je 1,6 odstotka manj kot v tretjem četrtletju in 5,4 odstotka manj kot v zadnjem četrtletju 2011.

Na Obali in v Slovenski Istri se je povprečna cena stanovanja (2279 evrov) na četrtletni ravni znižala za 3,7 odstotka, na letni pa za 10,6 odstotka. V Kopru je bila povprečna cena prodanega rabljenega stanovanja v zadnjem četrtletju za skoraj 15 odstotka nižja kot v zadnjem četrtletju 2011. Gurs opozarja, da je treba ta podatek zaradi razmeroma majhnih vzorcev jemati z rezervo, da pa bi lahko pomenil, da so cene stanovanj v Kopru, ki veljajo za najbolj precenjene, vendarle začele opazneje padati, še posebej ker je povprečna cena stanovanja v Kopru že tretje četrtletje zapored pod ljubljansko, ki jo je v preteklosti večkrat presegala.

Na Gorenjskem se je povprečna cena (1644 evrov) na četrtletni ravni zvišala za 1,7 odstotka, na letni ravni pa upadla za šest odstotkov. V Celju (1174 evrov) je cena na četrtletni ravni upadla za 2,9 odstotka, na letni ravni pa za slab odstotek, v Mariboru (1149 evrov) je ostala na ravni tretjega četrtletja, v primerjavi v zadnjim četrtletjem 2011 pa se je znižala za dva odstotka.

Cene prodanih hiš v Sloveniji so se v četrtletju v povprečju zvišale, in sicer na četrtletni ravni za slabih šest odstotkov, na letni ravni pa za dobre tri odstotke.

Zemljišča za gradnjo stavb so se v povprečju pocenila. Na ravni države je cena znašala 49 evrov za kvadratni meter, medtem ko je bila v tretjem četrtletju 56 evrov, v zadnjem četrtletju 2011 pa 65 evrov za kvadratni meter. V Ljubljani je cena padla pod 200 evrov na kvadratni meter, na Gorenjskem pod 120 evrov, v Mariboru pod 60 evrov. Cene zemljišč so se zvišale na Obali (na 78 evrov), Dolenjskem, Zasavju in Posavju (na 23 evrov) in v Prekmurju (na 16 evrov).

Povprečna cena prodane pisarne v Sloveniji je znašala 1332 evrov za kvadratni meter, kar je 10 odstotkov več kot v tretjem četrtletju in 15 odstotkov več kot v zadnjem četrtletju predlani.

Evidentirani promet z nepremičninami je v drugi polovici lanskega leta upadel, kljub temu pa glede na začasne podatke za zadnje četrtletje o splošnem trendu padanja prometa z nepremičninami na slovenskem trgu še ne morejo zanesljivo govoriti.