Ob tem verjame, da bodo odgovorni pripeljani pred roko pravice. Kot je sporočil po današnji objavi protikorupcijske komisije, njeno poročilo potrjuje njegove prejšnje ugotovitve, podane v volilni kampanji, da je prišlo v primeru pogodbe o vzpostavitvi radarskega sistema do ravnanja, ki nasprotuje zakonu o javnem naročanju in da sporno javno-zasebno partnerstvo napeljuje na misel o koruptivnem ravnanju.

"Spomniti velja tudi, da je podžupan Milan Mikl v začetku marca poskušal na lastno pest izpeljati pogajanja s podjetjem Istra Sistemi, in to še pred končno odločitvijo protikorupcijske komisije in računskega sodišča," je dejal Fištravec.

Mestna občina Maribor bo po njegovih besedah vztrajala pri prekinitvi sklenjene pogodbe, zato ga veseli ugotovitev iz poročila komisije, da bodo z državnim pravobranilstvom nadaljevali s postopki uveljavljanja ničnosti pogodbe, kar bi imelo za posledico nične ali vsaj nižje finančne posledice za občino.

Fištravec prav tako verjame, da bodo odgovorni za škodljivo pogodbo pripeljani pred roko pravice in da bodo morali odgovarjati za povzročeno škodo mestu Maribor. V tem smislu župan obljublja polno sodelovanje z organi odkrivanja in pregona ter drugimi državnimi institucijami.

Komisija za preprečevanje korupcije je v omenjeni zadevi v danes objavljenem poročilu ugotovila, da so odgovorne osebe občine ravnale v nasprotju z določbami zakona o javnem naročanju in zakona o javno-zasebnem partnerstvu in pri tem izpolnile znake korupcije.

Komisija bo, kot je zapisala, v sodelovanju z državnim pravobranilstvom nadaljevala s postopki za uveljavitev ničnosti omenjenega pogodbenega razmerja. Že tekom postopka je del dokumentacije odstopila pristojnim organom odkrivanja in pregona zaradi suma storitve kaznivih dejanj in podala državni revizijski komisiji pobudo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ter predlog za uvedbo postopka o prekršku.

S pogodbo o radarjih, ki so s položaja odnesli nekdanjega župana Franca Kanglerja, se ukvarja tudi računsko sodišče. Kot so tam povedali za STA, je v torek na računskem sodišču potekal razčiščevalni sestanek. Temu sledi izdaja predloga revizijskega poročila (v roku 15 dni), nato morebiten ugovor, o katerem odloča senat in izdaja končnega revizijskega poročila. Slednje bo izdano predvidoma poleti, napovedujejo na računskem sodišču.

Mariborska občina je s podjetjem Iskra Sistemi sklenila 30 milijonov evrov vredno koncesijsko pogodbo, po kateri naj bi podjetje v obdobju štirih let posodobilo dotrajan semaforski sistem v mestu. Pri tem naj bi se del sredstev od kazni kršiteljev, ki bi jih ujeli z novimi radarji, stekal na njegov račun. Prve radarje so postavili sredi oktobra lani, a je bila že nekaj dni pozneje vrsta radarjev po mestu uničenih, zvrstili pa so se množični protesti, ki so naposled vodili do odstopa župana Kanglerja.