Nekatere občine staršem pošljejo tudi čestitko ali podelijo knjigo, med prav posebne pa spada Občina Kozje, kjer poleg denarne nagrade novorojencem namenijo še sadiko visokodebelnega drevesa iz Kozjanskega parka.

Svetniki Mestne občine Velenje so potrdili spremembo pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje. Od 1. aprila naprej bodo tako starši ob rojstvu otroka namesto dosedanje pomoči v višini 100 evrov prejeli 150 evrov. Slovenske občine sicer za novorojence namenjajo različne enkratne vsote in darila.

V Mestni občini Velenje so enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka uvedli leta 2006, ko je ta pomoč znašala 83,46 evra. Nato so v začetku leta 2009 to pomoč povišali na 100 evrov, po novem pa bo znašala 150 evrov in bo veljala za vse, rojene od 1. aprila letos naprej.

Občina s povišanjem zneska omogoča staršem dodatno pomoč ob rojstvu otrok, ki je v tem času recesije še kako potrebna, v gradivu za sejo pojasnjujejo na velenjski občini. Dodatna sredstva zaradi zvišanja zneska bo občina v proračunu zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz postavke prispevki za zdravstveno zavarovanje. Ob predpostavki okoli 370 podeljenih pomoči pa skupni znesek znaša 50.400 evrov.

Lani so v Mestni občini Velenje našteli 403 rojstva, vlogo za uveljavitev enkratne denarne pomoči pa so oddali starši 361 otrok, za kar je torej občina namenila 36.100 evrov. V letu 2011 pa so v občini našteli 362 rojstev, pomoč pa so dodelili za 337 otrok.

Na Mestni občini Velenje so v gradivu ob sprejemanju sprememb pravilnika, ki določa dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otrok, navedli tudi primerjavo z drugimi mestnimi občinami na tem področju.

Tako denimo v Celju za prvorojenca namenjajo 110 evrov, za drugega rojenega otroka v družini 130, za tretjega in vsakega naslednjega pa 170 evrov. V Kopru staršem ob rojstvu otroka namenjajo 200 evrov, v Ljubljani namenjajo staršem za novorojence pomoč v višini 380 evrov, vendar samo za socialno najšibkejše občanke in občane.