Po besedah vodje Centra za obveščanje RS Boštjana Tavčarja je storitev upravičila pričakovanja, saj so se je v veliki meri posluževali gluhi in naglušni, katerim je bila v prvi vrsti namenjena.                  

Pošiljanje besedilnih sporočil na številko 112 za klice v sili so uvedli februarja lani, namenjena pa je v prvi vrsti gluhim in naglušnim, saj jim je s tem omogočena uporaba številke za klic v sili.

Niso pa sms sporočila na pomoč namenjena zgolj gluhim in naglušnim, opozarja: "Lahko se zgodi, da v primeru nesreče ne morete govoriti. Lahko se zgodi, da ste takrat, ko pokličete na številko 112, na območju slabšega signala in je dostikrat lažje poslati sms sporočilo."

V času od uvedbe omenjene storitve so regijski centri za obveščanje prejeli dobrih tisoč sms sporočil, medtem ko se število klicev na številko 112 letno giblje med 800.000 in 900.000, je navedel Tavčar.

Kljub temu pa je nova storitev upravičila njihova pričakovanja, saj so jo v veliki meri uporabile prav gluhe in naglušne osebe.

Sicer pa nameravajo na Centru za obveščanje oziroma na Upravi RS za zaščito in reševanje storitev še bolj popularizirati. V ta namen letos načrtujejo tudi predstavitev te storitve po vseh regijah.

Kot še ugotavlja Tavčar, je takšna storitev "tudi bolj pisana na kožo mlajšim generacijam, ki več uporabljajo sms sporočila kot govorne klice".

Sms sporočila na številko 112 je sprva sprejemal samo koprski regijski center za obveščanje, v tem času pa so storitev izpopolnili in razširili na vse regijske centre, "tako da zdaj, ko pokličete, dobite takoj tisti center, ki je pristojen za območje, s katerega kličete".

Na poslan sms vam operater odgovori s sporočilom, sms sporočila pa si regijski centri lahko tudi prepošiljajo med sabo, navaja Tavčar.

Trenutno storitev sicer ne deluje zaradi težav organizacijske narave. Ob tem Tavčar zagotavlja: "Trudimo se, da bi napako čim prej odpravili, ker se zavedamo, da je treba storitev vzpostaviti nazaj."