Poleg Zveze svobodnih sindikatov Slovenije se jih bodo udeležili še Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija neodvisnih sindikatov Slovenije Neodvisnost in Reprezentativni sindikati Slovenije, so povedali sindikalisti.