Na območju Elektra Maribor je ponoči brez elektrike ostalo skoraj 40.000 odjemalcev, oskrba z elektriko pa je še vedno motena tudi na območju Elektra Celje in Elektra Ljubljana.

Iz Elektra Maribor so danes sporočili, da je na območju, ki ga pokrivajo, zaradi vremena ponoči najprej prišlo do izpada sedmih srednjenapetostnih vodov, nato pa se je to število zvišalo na 15 vodov.

Z začetnih 28.000 se je število odjemalcev brez električne napetosti zvišalo na 39.800. S takojšnjim ukrepanjem je delavcem Elektra Maribor uspelo do osme ure zagotoviti oskrbo z električno energijo 10.950 odjemalcem. Ekipe na terenu si še vedno prizadevajo za čim hitrejšo odpravo okvar.

Oskrba je bila sicer najbolj motena na območju Poljčan, Vitanja, Planine, Šmartnega na Pohorju, Slovenskih Konjic, Poljčan, Pragerskega, delov Pohorja, Dornave, Grajene, Vidma, Podlehnika, Majšperka, Leskovca, Svetega Tomaža, Huma, Velke, Ceršaka, Dupleka, Radencev, Duha na Ostrem vrhu, Presika, Vidma, Črešnjevcev, Zavrča in Grada.

Brez napajanja so ostali še na območju Slovenske Bistrice, Brega, Ptuja, Ormoža, Slovenskih Konjic in Rač.

Zaradi obilnih padavin in težkega snega, ki je ponoči in proti jutru podiral drevesa in povzročal poškodbe na daljnovodih, je brez električne energije ostalo tudi veliko odjemalcev na območju Elektra Celje, je objavljeno na njihovi spletni strani.

Na območju Celja je tako prišlo do težav na daljnovodih Selce-Pečovnik-Kompolje, Lokrovec in Ostrožno proti Šmartnemu. Izpadi so tudi na daljnovodu Ljubečna-Frankolovo in Vojnik-Paški Kozjak. Na območju Laškega so izpadi na daljnovodu Zidani most-Rimske Toplice in na delu daljnovoda Rečica in Jurklošter.

Na območju Šentjurja so težave na daljnovodu Šentvid, Tratna in Jakob, na območju Rogaške Slatine pa na daljnovodu Podčetrtek, Brestovec in delu daljnovoda Rogatec. Na območju Slovenj Gradca so težave na daljnovodu Ojstrica in RTP Dravograd, na področju Sevnice pa na daljnovodih Krmelj in Mokronog ter na delu daljnovoda Radeče.

Največ težav je na področju Krškega. Brez elektrike so odjemalci, ki se napajajo iz daljnovodov Brestanica-Podsreda, Taborniški dom in iz dela daljnovoda Kostanjevica.

Na terenu so vse razpoložljive ekipe Elektra Celje, pomagajo pa jim gasilci, civilna zaščita in zunanji sodelavci, ki sicer vršijo poseke pod daljnovodi. Trudijo se, da bi težave čim prej odpravili, v veliki meri pa je to odvisno od nadaljnjih padavin, pojasnjujejo v Elektru Celje.

Težave beležijo tudi v Elektru Ljubljana. Na spletnih straneh so objavili, da zaradi težkega južnega snega prihaja do lomljenja dreves, kar na prostozračnih električnih vodih povzroča kratkostične trenutne ali daljše okvare, ki terjajo odstranitev vej, dreves ali zamenjavo poškodovanih elementov vodov.

"Postopki delovanja zaščit ter kasneje iskanja in lokalizacije okvare so takšni, da jih odjemalci čutijo kot ponavljajoča se vklapljanja in izklapljanja," so zapisali v Elektru Ljubljana. Na širšem oskrbovanem področju Ljubljane tako prihaja do periodičnih prekinitev dobave električne energije.

Na terenu je vse dežurno in operativno osebje Elektra Ljubljana, okvare pa bodo najverjetneje v celoti odpravljene že danes.