V Sloveniji uro prestavljamo zaradi direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa.
Evropska komisija vsakih pet let objavlja časovni razpored z datumi začetka in konca poletnega časa. Pri nas to ureja uredba o določitvi obdobja poletnega časa. Vsakokratna prestavitev ure odpira vprašanje o smiselnosti tega početja.
Države EU so leta 2007 izdelale poročilo o vplivu določb o poletnem času na delovanje določenih sektorjev. Po podatkih ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je Slovenija ugotovila, da je ureditev poletnega časa glede organizacije dela primerna in da se prihrani pri porabi električne energije.
Po preučitvi poročil držav članic je Evropska komisija sprejela zaključek, da je sedanja ureditev poletnega časa še vedno primerna. Nobena članica namreč ni izrazila želje po ukinitvi ali spremembi poletnega časa.
Obdobje poletnega časa se začne zadnjo nedeljo v marcu ob 2. uri po srednjeevropskem pasovnem času tako, da se ura prestavi za eno uro naprej. Konec obdobja poletnega časa je zadnjo nedeljo v oktobru ob 3. uri po poletnem času, ko se ura prestavi za eno uro nazaj.