Za zdaj so kandidaturo vložili trije, in sicer sedanji predsednik države Danilo Türk, ki se poteguje za svoj drugi mandat, kandidat SD Borut Pahor ter kandidat SDS in NSi Milan Zver. Kampanja bo potekala vse do 9. novembra, ko bo nastopil volilni molk.

Uradna volilna kampanja se začenja 30 dni pred dnem glasovanja na predsedniških volitvah, ki bodo 11. novembra. Kandidature je sicer mogoče vlagati še do 17. oktobra, nato pa bo Državna volilna komisija preizkusila zakonitost vloženih kandidatur, s čimer bodo predsedniški kandidati postali tudi uradni kandidati.

Türk, Pahor in Zver napovedujejo vsebinsko kampanjo, ki jo bodo najverjetneje zaznamovale aktualne razmere v Sloveniji.

Za volilno kampanjo štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev. To so zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje ter javni shodi. Volilne kampanje ni dovoljeno financirati s proračunskimi sredstvi ter s sredstvi gospodarskih družb, v katerih ima država več kot 25-odstotni delež.

Stroški volilne kampanje za volitve predsednika republike pa ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v državi. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata v drugem krogu lahko povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca v državi.

Sicer pa so kandidaturo napovedali še Monika Malešič, Fani Eršte, Ladislav Troha, Artur Štern, Miran Šic, Martina Valenčič, Veronika Juvan, Dušan Egidij Kubot - Totislo in Miro Žitko.