Zapora bo trajala do predvidoma 30. junija. Rekonstrukcija ceste sodi v sklop projekta Čisto zate, v okviru katerega ljubljanska občina dograjuje kanalizacijsko omrežje, hkrati pa na cestah ureja ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

Zaradi zapore dela Litijske ceste bo obvoz za vozila, katerih masa ne presega 3,5 tone, in za avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po vzhodni ljubljanski obvoznici, Zaloški cesti in Kajuhovi ulici.

Mestni avtobusi na liniji 13 bodo v času zapore vozili po Hruševski cesti, ustavljali pa bodo na vseh rednih postajališčih obvozne trase. Na postajališčih Emona, Rast in Hrušica ne bodo ustavljali, so pojasnili na občini.

V okviru projekta Čisto zate namerava občina do leta 2021 urediti kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev. Ob zaključku projekta naj bi bila priključenost na kanalizacijo v ljubljanski občini 98-odstotna.