Prikazovalniki hitrosti so zelo pomembni

Ali veste, kako vozite? Tam, kjer so cestni odseki najbolj obremenjeni je smiselno postaviti prikazovalnik hitrosti VI VOZITE. Prikazovalnik MHP50 podjetja Sipronika vozniku prikazuje trenutno hitrost na odseku in ga na grafičen način opozori, če je prekoračil omejitev hitrosti. 

Prikazovalnik hitrosti MHP50 »všečka« samo vožnjo znotraj dovoljenih omejitev. Naprava ima vgrajen mikrovalovni radar za merjenje hitrosti vozil. Izmerjene vrednosti sproti prikazuje. Podatki o hitrostih in številu vozil se beležijo v notranji pomnilnik kjer so na voljo za kasnejšo obdelavo. Podatki o prometu se prenesejo na spletno stran www.vi-vozite.si preko GPRS vmesnika, kjer so lahko na voljo za pregledovanje s strani strokovne javnosti. Odgovorni za promet lahko v kateremkoli trenutku pogledajo takorekoč “on line” podatke o dogajanju v prometu na tem odseku in se po potrebi odločajo za uvedbo dodatnih ukrepov.

Prikazovalnik hitrosti MHP50 je v celoti plod slovenskega znanja z vgrajenim v Siproniki patentiranim merilnikom hitrosti in Sipronikinih izkušenj v mednarodnih projektih umirjanja prometa.

5278aecb27ce893654bfd67f6822934a

Portal VI-VOZITE je plod znanja slovenskih inženirjev
Portal www.vi-vozite.si je v Sloveniji in v svetu novost, ki omogoča, da se z razmerami na občutljivih odsekih v realnem času seznanijo vsi zainteresirani deležniki. V sklopu projekta “Skupaj umirjamo promet” smo skupaj z Zavarovalnico Triglav s sistemom opremili že večje število slovenskih občin. Nekatere od njih že objavljajo “on-line” podatke o hitrostih na šolskih poteh na svojih spletnih straneh, kar že ima vpliv na spremembo prometnih navad v lokalni skupnosti.

Portal je namenjen uporabi načrtovalcem prometne ureditve v območjih umirjenega prometa, SPV (svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), policiji, vodstvom šol, prometnim inšpektoratom in drugim, kjer imajo ti deležniki skupen cilj: umiriti hitrost in s tem posledično zmanjšati verjetnost za nastanek prometnih nesreč, kjer je posledica prevelika hitrost.

Zato je spremljanje prometnih podatkov zelo pomemben faktor pri umirjanju prometa. Hkrati pa je ta sistem pripomoček tudi za oceno prometnih tokov na odseku, kjer je postavljen prikazovalnik hitrosti.