Omenjeno javno naročilo je del projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje«.

Vrednost pogodbe znaša 36.657.486,41 evrov, rok izvedbe del pa je 18 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Uvedba naj bi bila izpeljana naslednji mesec.

Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru tako imenovane CEF nacionalne ovojnice v vrednosti 117,26 milijonov evrov.