Od Društva oblikovalcev Slovenije imenovana strokovna žirija med prispelimi deli izbere delo avtorja ali skupine avtorjev, ki predstavlja ustvarjalni oblikovalski presežek in tako prispevek k razvoju in dvigu vizualne kulture okolja na različnih področjih oblikovanja, za katerega in v katerem izdelek deluje. To je eden izmed korakov, da bo oblikovalska stroka dobila mesto, ki ga mora imeti, če naj sooblikuje gospodarstvo, ki je zmožno konkurence na globalnem trgu.

Področja vrednotenja segajo od grafičnega, industrijskega in unikatnega oblikovanja, oblikovanja vizualnih komunikacij in oblikovanja notranje in zunanje opreme, prostorsko oblikovanje, scenskih postavitev in multimedijskih celostnih rešitev.

Za življenjsko delo je prejel nagrado Alan Hranitelj. Njegovo delo "ne potrebuje posebne razlage", je zapisala strokovna žirija in nadaljevala: "Gre za izrazito samosvojega avtorja, ki je za svoj medij izbral oblačila in gledališče. V njem se že tri desetletja poigrava na številne načine, Vedno znova preseneča s perfekcionizmom in svežino rešitev. Njegova dela so predstave same zase, kljub dejstvu, da naj bi le dopolnjevala odrske uprizoritve. Z letošnjo samostojno razstavo na Ljubljanskem gradu, na kateri je ustvaril popolnoma nov prikaz svojih kostumov, je presegel najodličnejše umetniške dogodke zadnjih let. Upamo, da bo ustvarjalna pot Alana Hranitelja še dolga, vendar pa je na letošnji razstavi  predstavljeni opus povsem zaokrožena celota, ki je oblikovalska stroka nikakor ne more prezreti. Obseg in raven dosedanjih stvaritev Alana Hranitelja si zasluži najvišje priznanje oblikovalske stroke, zato mu Društvo oblikovalcev Slovenije podeljuje priznanje za življenjsko delo."

Alan_Hranitelj_Vzporedni_Svetovi_LJ_Grad_Lo_001
Promocijsko gradivo
Vzporedni svetovi Alana Hranitelja

Izmed prijavljenih del je v letošnjem letu žirija »Oblikovalskega presežka« Društva oblikovalcev Slovenije v sestavi: Mateja Škofič, Nina Hercog, Julijan Krapež, Jurij Dobrila in Peter Jamšek izbrala in podelila še:

2 priznanji »Oblikovalski presežek«:
Edi Berk,
Dan Lenard

4 priznanja »Oblikovalski dosežek«:
Irena Gubanc, Teja Jalovec
Martina Obid
Mateja Panter
Oloop

Poleg omenjenih priznanj letos prvič uvajamo priznanje
»Daljnogled«,
za katero so se potegovali mladi oblikovalci do 30. leta starosti. Priznanje zanje je zastavljeno nekoliko drugače: priznanje za predstavljen projekt namreč predstavlja mesto za postavitev svojih del na razstavnem prostoru v Cankarjevem domu v naslednjem letu.

Prejemniki priznanj Daljnogled so:
Nika Curk – scenografija
Silina Pintar – MiCreate
Teja Jalovec – analogno digitalna knjiga
Julija Karaž, Neža Medved – polimer

Priznanja pomenijo odlične reference in možnosti za nadaljnje delo, vsi dobitniki priznanj pa prejmejo enoletno članarino Društva oblikovalcev Slovenije za naslednje leto.