Na vseh razpisih doslej, torej v obdobju od leta 2002 do leta 2012, je ministrstvo za kulturo razdelilo skupno 29,73 milijona evrov sredstev. Na prvem razpisu leta 2002 je bilo razdeljenih 613.500 evrov sredstev, na vsakem naslednjem razpisu se je višina sredstev povečala in vrhunec dosegla leta 2008, ko je bilo razdeljenih 4,23 milijona evrov.

Odtlej pa se skupen obseg sredstev, razdeljenih prek omenjenega razpisa, vsako leto zmanjša, tako da je bilo leta 2012 razdeljenih le še 2,17 milijona evrov sredstev.

V okviru medijskih razpisov je v obravnavanem obdobju sredstva skupno dobilo 253 različnih prijaviteljev, to je izdajateljev medijev in neodvisnih producentov. Na skupni ravni je bilo kot omenjeno najbolj uspešno mariborsko podjetje Tele 59, ki oddaja televizijski program RTS in je prejelo skupaj 1,71 milijona evrov sredstev.

Tele 59 je sicer od konca leta 2013 v poenostavljenem postopku prisilne poravnave. V letih 2006-2008 je namreč izvedel obsežne investicije v tehnično in drugo infrastrukturo ter dodatno zaposloval, s čimer so se mu povečale kratkoročne in dolgoročne obveznosti ter fiksni stroški poslovanja.

Finančna in potem gospodarska kriza pa je privedla do zmanjšanega povpraševanja in padca prihodkov ter blokiranega računa pri poslovnih bankah, zaradi česar družba ni sposobna tekoče poravnavati obveznosti. Konec septembra lani so imeli za 3,48 milijona evrov dolgoročnih in 1,45 milijona evrov kratkoročnih obveznosti.

Tele 59 je sicer v 25-odstotni lasti Lenka Vidmarja ter 75-odstotni lasti podjetja Komunikacija, katerega lastniki so Lenko Vidmar, Janez Ujčič in Nevena Tea Gorjup, je razvidno iz poročila o finančnem položaju, objavljenem ob uvedbi prisilne poravnave.

Pri vsem tem je družba v mediaciji za tožbo, s katero ministrstvo za kulturo zahteva vračilo sredstev z naslova medijskih razpisov. Družba namreč ni izpolnjevala pogodbenih obveznosti z naslova sofinanciranja projektov. Temu sta po pojasnilih vodstva družbe botrovala upad prihodkov in blokada računov, zaradi česar niso uspeli poravnati vseh stroškov izvedbe dveh projektov, s katerimi se je prijavila na razpis v letu 2011.

Direktor družbe Stipe Jerič je sicer v pogovoru za STA povedal, da se želi mariborska regionalna televizija RTS znova umestiti na vidno mesto slovenske medijske krajine. Uvedba prisilne poravnave je bila po njegovih besedah nujna poslovna odločitev in priložnost za začetek sanacije družbe. Ker se zavedajo, da bodo svoje načrte zelo težko uresničili samostojno, že nekaj časa iščejo možnosti strateškega povezovanja, tako v Sloveniji kot v tujini.

Družbi Tele 59 do petega mesta sledijo Televizija Novo mesto (1,6 milijona evrov), VTV Studio (1,52 milijona evrov), TV Idea - Kanal 10 (931.000 evrov) in Radio Ognjišče (917.000 evrov).

Od leta 2006 se sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev, razdelijo na področje A, ki zadeva programske vsebine tiskanih, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij, ter področje B, ki je namenjeno za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa.

Znotraj področja A je v obdobju od leta 2006 do leta 2012 največ sredstev pridobil mariborski časnik Večer (437.000 evrov). Na drugem mestu je Podjetje za informiranje Murska Sobota (415.000 evrov), ki zajema Vestnik, Murski val in Pomurje.si, sledi družba Nova obzorja (404.000 evrov), ki izdaja revijo Demokracija. Na četrtem in petem mestu sta Delo (389.000 evrov) in Nova revija (285.000 evrov).

V torek se sicer izteče rok za prijavo na razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2014. Okvirna višina sredstev na razpolago je 1,55 milijona evrov.