Vladimir Braco Mušič se je rodil 19. decembra 1930 v Sevnici. Iz arhitekture je diplomiral na Univerzi v Ljubljani leta 1958, magisterij v urbanističnem oblikovanju pa je opravil na Harvardski univerzi leta 1964.

Med letoma 1959 in 1980 je deloval na Urbanističnem inštitutu RS ter bil raziskovalec na področju urbanistične in prostorsko načrtovalske metodologije. Med letoma 1966 in 1972 je bil sodirektor Ameriško-jugoslovanskega projekta študij regionalnega in urbanističnega planiranja, zadnjih šest let, do leta 1980, pa je bil direktor inštituta. Med letoma 1989 in 1996 je bil tudi znanstveni svetnik.

Na Fakulteti za arhitekturo je deset let, do leta 1990, predaval urbanizem, pozneje pa je bil predavatelj predmetov Razvoj naselij in Urbanistično načrtovanje na oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete ljubljanske univerze. Med večjimi projekti velja omeniti načrt za stanovanjsko sosesko BS v Ljubljani, so v torek povedali v oddaji Kultura na TV Slovenija.

Je tudi avtor knjige Otroštvo v znamenju vojne, ki je leta 2006 izšla pri novomeški založbi Goga.