V ta sklop sodi tudi že večletno uspešno in zgledno sodelovanje upokojencev z obeh strani.

Še posebej jih povezuje projekt za boljšo kakovost bivanja starejših, ki deluje v sklopu Zveze društev upokojencev Slovenije. Čeprav v Italiji povezovanje in skrb za upokojence temelji bolj na sindikalni ravni, to ne moti medsebojnega plodnega sodelovanja slovenskih in italijanskih upokojencev.

Tako so 8. novembra 2013 popoldan na povabilo Slavice Frelih, pokrajinske koordinatorke za južno Primorsko, Koper obiskali visoki predstavniki združenja upokojencev ADDA za pokrajino Furlanijo – Julijsko krajino, ki jim je načeloval predsednik Zoltan Kornfeind iz Trsta.

Pridružil se jim je tudi organizacijski deželni tajnik upokojencev pri sindikatu UIL, Arnoldo Renni. Zoltan Kornfeid je septembra letos v Cankarjevem domu v Ljubljani od Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) prejel prestižno priznanje za večletno odlično medsebojno sodelovanje upokojencev iz Trsta na festivalih za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji.

2
Franci Koncilija

Po kratkem uvodnem sprejemu v Bertokih se je gostom pridružil podžupan Anton Sagadin. Osebno jim je razkazal in opisal organiziranost in delovanje Luke Koper, ki se navkljub hudi konkurenci podobnih pristanišč za pretovarjanje tovora na Reki in v Trstu uspešno razvija in uveljavlja na svetovnem trgu. Italijanski gostje so bili navdušeni nad vsem, kar so videli in slišali.

Po ogledu Luke so si ogledali tudi Naravni rezervat Škocjanski zatok, najsevernejše brakično mokrišče v Sredozemlju. Nato je sledilo še prijateljsko druženje, martinovanje s slovenskimi prostovoljci in koordinatorji z Obale, ki je bilo v dvorani zadružnega doma v Bertokih. Spomladi prihodnje leto bo podobno skupno srečanje upokojencev iz južne Primorske in Furlanije – Julijske krajine v Trstu.