V času povečanega obsega poštnih pošiljk so pripravili tudi priporočila za oddajo pošiljk v predprazničnem času z roki za oddajo pošiljk, ki zagotavljajo, da bodo pošiljke pravočasno dostavljene.

Na najbolj ključnih poštah in relacijah so poskrbeli za dodatne prevozne in tovorne kapacitete ter ustrezno prilagodili kadrovsko zasedbo. Prevzemi pošiljk pri pogodbenih strankah potekajo nemoteno. Prav tako se s posameznimi strankami, ki v predprazničnem času v prenos oddajo bistveno večje število paketov kot ob običajnih dnevih v letu, dogovarjajo glede najugodnejših urnikov prevzema paketov ter po potrebi opravijo tudi več prevzemov dnevno. 

Na pošti 1102 Ljubljana je za obvladovanje sprejema pošiljk vzpostavljen nov, avtomatiziran sprejem paketnih pošiljk, in sicer s pomočjo sistema DWS (Dimensioning Weighing Scanning), ki paket stehta, izmeri njegove dimenzije in odčita sprejemno številko paketa, s čimer se pospeši in olajša proces sprejema paketnih pošiljk, prav tako so paketi avtomatsko usmerjeni na paketni usmerjevalnik.

Z modernizacijo strojnega usmerjanja pošiljk v PLC Ljubljana od letos uspešno obvladuje sprejem in usmerjanje paketnih pošiljk. Hitrost usmerjanja paketov je z novo tehnologijo povečana za skoraj štirikrat, saj operativna učinkovitost znaša najmanj 10.000 enot na uro.

Od novembra tudi dodatno obveščajo stranke, ki ne prevzamejo paketa. Nekaj dni pred iztekom roka za vračilo paketa pošiljatelju prejmejo stranke opomnik, da jih na pošti še vedno čaka paket.