Podjetja, ki želijo postati konkurenčna ali ohraniti že pridobljeno konkurenčno prednost, se morajo hitro in učinkovito prilagajati tem spremembam. Zato morajo zgraditi organizacijo, ki temelji na poglobljenem vpogledu v poslovanje.

Rešitev v avtomatizaciji oblačnih storitev

Glede na napoved podjetja Oracle, ameriškega giganta na področju informacijske tehnologije, bodo podjetja do leta 2025 80 % (kritičnih) delovnih obremenitev premaknila v oblak. Pri tem pomembno vlogo igrajo avtonomne oblačne storitve. Te so zasnovane tako, da lahko visoko usposobljeni IT-strokovnjaki administrativna opravila prepustijo avtomatiziranim storitvam v oblaku, sami pa se posvetijo drugim nalogam, ki zahtevajo visoko strokovnost in človeško presojo. Po besedah strokovnjakov iz podjetja Oracle Slovenija, v katerem se poglobljeno pripravljajo na dogodek Oracle Technology Day for Business, takšne storitve organizacijam omogočajo zmanjševanje stroškov administracije, plačilo storitev po dejanski porabi, hitrejšo vpeljavo novih proizvodov in storitev na trg ter možnost za inovacije, ki bi jih veliko težje dosegli z lastnim podatkovnim centrom in programsko opremo. Prav tako vodijo v zmanjšanje varnostnih tveganj in človeških napak, hitrejši razvoj modernih aplikacij, kot so pogovorni robotki, hitrejšo vizualizacijo podatkov in uporabo API-platform.

Večja prilagodljivost in nižji stroški

Številne organizacije so zaradi potrebe po integraciji novih tehnologij, kot so blockchain, umetna inteligenca in strojno učenje, že na pragu tehnološke revolucije. Njihov poslovni razvoj ponuja spoznanja o tem, kako lahko prehod v oblak zagotovi agilnost, vizijo in zmogljivost, ki so potrebne za ohranitev konkurenčne prednosti.

Med takšnimi organizacijami je tudi družba Unior. Po besedah mag. Roka Planinšca, direktorja sektorja ITS, so danes kljub začetnim pomislekom z uporabo oblačnih rešitev zelo zadovoljni: »Glavni pomisleki so se nanašali na področje varnosti, dosegljivost rešitve, dvome o odvisnosti od ponudnika, stabilnost delovanja ter vidik obdelave podatkov. Večino pomislekov smo ovrgli kar hitro, za druge pa izdelali scenarije, ki obvladujejo omenjena tveganja.« Danes jim oblačne poslovne in tehnološke rešitve omogočajo večjo prilagodljivost pri uporabi IT-storitev. Znižali pa so tudi stroške, povezane z vlaganji in vzdrževanjem informacijske infrastrukture.