lidija selič
Osebni arhiv
Lidija Selič, finančna svetovalka, KD Skladi

Zelo redko se zgodi, da je kljub dobro razpršenemu portfelju tako težko dosegati donose, kot je bilo to v preteklem letu. Leto 2018 je razočaralo marsikaterega vlagatelja, saj ni bilo možnosti za zaslužke niti na delniških, niti obvezniških trgih, čeprav možnosti za reli niso bile tako slabe. Svetovna gospodarstva so bila konec leta 2017 v tako dobri poziciji, kot že dolgo ne, borzni indeksi pa so se kljub vsemu precej znižali. Trend padanja se je konec preteklega leta še naprej krepil, zato se je mesec december 2018 vpisal v zgodovino kot eden izmed najslabših decembrov po letu 1931 v ZDA.

Če bodo trgi uspešni pri premagovanju spirale navzdol, je po ocenah strokovnjakov odvisno predvsem od nadaljnjega razvoja političnih tveganj.

Kaj nam prinaša leto 2019?

Tudi to leto verjetno ne bo prav lahko na globalnih kapitalskih trgih. Velik vpliv nanje bodo imele politične teme. Tleča trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko povzroča veliko negotovost in že upočasnjuje gospodarsko rast na Kitajskem, pozitivni učinki davčne reforme na ameriškem trgu pa se znižujejo, medtem ko je Evropa močno obremenjena s političnimi težavami kot npr. brexit konec marca, Italija, nemiri v Franciji. Skratka svetovna gospodarstva so se začela rahlo ohlajati.

Kaj to pomeni za finančne trge?

Verjetno bodo trgi tudi v prihodnje, zaradi tekočih dogajanj, izredno volatilni, kar spada v normalno delovanje borznih trgov. Kljub izrednemu nihanju tečajev, pa ostajajo delnice še vedno najbolj privlačna naložbena oblika večine vlagateljev, ki se zavedajo, da na delniške trge vstopajo dolgoročno. Naj ponovno poudarim, da na dolgi rok svetovna gospodarstva rastejo, s tem pa tudi delnice. Popravki tečajev navzdol, ki smo jim bili priča v preteklem letu, že ustvarjajo nove nakupne priložnosti, ki se jih splača izkoristiti.

Kaj svetujemo vlagateljem?

Prihajajoče leto bo torej pestro, nihajno in polno priložnosti.

Kot prvo velja, da mora vlagatelj čim bolj razpršit svoje finančne naložbe, da čim bolj zmanjša stopnjo tveganja. Zato je izjemnega pomena, da vlagatelj pred investiranjem spozna samega sebe, svoje finančne razmere, pretekle izkušnje z naložbami, da določi svoje naložbene cilje in časovni horizont ter spozna, kakšno stopnjo tveganja je pripravljen sprejeti za uresničitev svojega cilja. Z izbiro posamezne delnice bo veliko več tvegal kot z izbiro primernega globalno razpršenega vzajemnega sklada, v katerem je dosežena maksimalna razpršenost portfelja.

Kot drugo, mora vlagatelj investirati dolgoročno, slediti svojemu cilju in prilagajati naložbeno strukturo svojemu profilu, saj bo le tako ostal na pravi poti.

In nenazadnje ima zelo pomembno vlogo tudi čustvena komponenta, ki močno vpliva na naše obnašanje na finančnih trgih.

Vlagatelje velikokrat prevzame pohlep, pretirana samozavest in optimizem, kar vodi v sprejemanje prekomernega tveganja. Drugi pa spet dajejo pretiran pomen zaporednim dogodkom trgu kapitala in posvečajo preveč pozornosti kratkoročnim dogodkom. Večina se ne zaveda , da trgi ne prinašajo vedno le pozitivnih donosov. Vsa ta nihanja borznih tečajev, ki nas spremljajo v zadnjem letu, vodijo v nestrpnost in prehiter umik iz naložb ali v dodatne nepotrebne naložbe. Zato je eden izmed osnovnih nasvetov za prihajajoče obdobje: Naj vas ne vodijo čustva!