Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka
Osebni arhiv
Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o.

Večini vlagateljev se ob popravkih na kapitalskih trgih zgodi, da začnejo dvomiti v svoje naložbe, začne jih skrbeti za vložene prihranke. Naravni odziv na ta strah je lahko zmanjšanje oziroma odprodaja delniških naložb, z namenom, da bi preprečili nadaljnje izgube in pomirili strahove, vendar pa dolgoročno gledano mogoče to ni ravno najboljše. Žal se v praksi vse prepogosto zgodi, da marsikateri vlagatelj z izstopom s kapitalskega trga ob povečani nihajnosti ne upošteva enega od osnovnih nepisanih finančnih pravil, ne prodajaj poceni.

Namesto, da smo zaradi nestabilnosti trgov zaskrbljeni, je bolje, da smo nanjo pripravljeni. Dobro razpršen portfelj, usklajen z osebno nagnjenostjo k tveganju vlagatelja in pa osredotočenost na dolgoročne cilje nam bo kot vlagatelju vlival potrebno samozavest za spopadanje s povečano volatilnostjo in zmanjšal možnost, da bomo v času popravkov na kapitalskih trgih odreagirali prehitro.

Imejte naložbe, ki vam ustrezajo

Če vas povečana volatilnost na trgu preveč obremenjuje, stopnja tveganja vašega portfelja morda ni primerna za vas. Če ste nenaklonjeni korekcijam oz. nihanjem navzdol, potem ni smiselno imeti večjega dela vaše naložbe razporejenega v delnice ali delniške sklade tudi, če imate na voljo še dovolj časa oziroma varčujete za dosego dolgoročnih finančnih ciljev in si teoretično lahko privoščite višje tvegan, delniški portfelj. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da nam preveč konzervativna strategija morda ne omogoča take potencialne rasti, ki jo potrebujemo za doseganje zastavljenih ciljev. Smiselno je torej, da poskrbimo za primerno mešanico naložb, predvsem v smislu razporeditve naložb med različne naložbene razrede. S tovrstno razpršitvijo namreč dosežemo nižjo nihajnost portfelja,saj se v različnih obdobjih trga različne naložbe odzivajo različno.

Najslabše pa je, da se ob popravkih na trgu iz strahu pred izgubami v celoti umikamo iz visoko tveganih v nizko tvegane naložbe. Veliko lažje je namreč prenesti naložbe na varno kot pa jih pravočasno vrniti na borzne trge. Vlagatelji, ki sredstva umaknejo v varne naložbe namreč slej, ko prej iščejo novo priložnost za vstop nazaj v delnice, vprašanje pa je ali bodo s prodajo in ponovnim nakupom ustvarili višjo donosnost, kot če umika v varne naložbe ne bi bilo. Takšni vlagatelji običajno prodajajo, ko je že pozno, še bolj pozno pa se vračajo na trge. Po teoriji se prehajanje za dolgoročne vlagatelje niti ne splača.

Vsekakor so popravki na trgih lahko priložnost za pregled vaših naložb, če so v skladu z vašo naložbeno strategijo in razmislek o spremembi sestave vašega portfelja, predvsem v smislu izpostavljenosti določenim trgom ali naložbenim razredom, glede na vaš finančni profil. Dejavniki, ki vplivajo na sestavo vaše naložbe, se namreč sčasoma spreminjajo, zato je priporočljivo občasno preveriti, ali je naložba še vedno ustrezna in dosega vaša pričakovanja.

Vlagajte postopno in bodite dosledni

Postopno mesečno vlaganje je najboljši način, da izkoristimo nihanja trgov v svojo korist. Namesto, da poskušamo ugibati, kdaj je najprimernejši trenutek za vstop na trg,je bolje, da naredimo naložbeni varčevalni načrt in se ga dosledno držimo, ne glede na trenutno dogajanje na trgih. Če skozi daljše časovno obdobje vlagamo redno mesečno oziroma v enakih periodah, enake zneske se izognemo nevarnosti napačnega vstopa na trg. Hkrati pa z nakupi tudi v času, ko so tečaji nizki, znižamo povprečno nabavno ceno enotin s tem hitreje začnemo ustvarjati donose, ko se trgi obrnejo navzgor. Je pa pomembno, da se v obdobju nestanovitnih razmer znamo upreti skušnjavi, da bi prenehali z vlaganjem

Za dolgoročnega vlagatelja je najboljše, da se drži svoje strategije investiranja in ohrani dolgoročni pogled, ker nihanja na trgih pridejo in minejo. Strah pred vlaganjem ali investiranjem ima smisel samo na kratek rok,ker vmesni kratkoročni popravki in korekcije ne zasenčijo dolgoročne rasti trga.