Stroški na uro dela v celotnem gospodarstvu EU so bili v drugem četrtletju v povprečju za 2,6 odstotka višji kot pred letom dni. V Sloveniji so se povečali za 3,4 odstotka. Rast je sicer zabeležilo vseh 28 držav članic EU. Za najmanj so se povečali v Luksemburgu, namreč za 0,6 odstotka. O nizkih stopnjah rasti poročajo tudi iz Španije (0,7 odstotka) in Nizozemske (+0,9 odstotka).

Med državami z najvišjimi stopnjami rasti stroškov na uro dela v omenjenem obdobju Romuniji sledita Latvija (+11,7 odstotka) in Madžarska (+10,2 odstotka). V vseh ostalih članicah so stopnje rasti ostale pod mejo desetih odstotkov.