Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka
Osebni arhiv
Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o.

To je obdobje, ko imamo praviloma največ prihodkov, a hkrati tudi izdatkov. Človek se takrat sooči z reševanjem stanovanjskega vprašanja, kar je običajno tudi največja dolgoročna naložba, ki pa ne sme ovirati izpolnjevanja drugih pomembnih finančnih ciljev, kot so pridobitev finančne stabilnosti, sredstev za šolanje otrok in lagodnejše življenje ob upokojitvi. Razviti moramo dobre varčevalne navade, saj je splošno priporočilo, da naj bi v tem obdobju za varčevanje namenili kar eno četrtino vseh ustvarjenih prihodkov, z namenom, da bomo s prihranki lahko izpolnili večino zastavljenih ciljev.

Da bi to dosegli, je potrebno osnovno poznavanje področja osebnih financ. Tukaj pa nastane težava, saj je finančna pismenost pri nas še vedno na zelo nizki ravni. Osebne finance v naših šolah še niso postale obvezni predmet, starejša generacija, od katere bi se prav tako lahko učili, pa večinoma tega znanja nima, ker ga ni potrebovala v taki meri, kot ga potrebujejo mlajše generacije, ki morajo same prevzeti odgovornost za svojo finančno prihodnost. To so razlogi, da se mladi, ko se finančno osamosvojijo, pogosto srečajo s pomanjkanjem znanja o ravnanju z denarjem. Zato bomo v nadaljevanju predstavili osnovne napotke, ki jih je smiselno upoštevati za uspešno upravljanje in načrtovanje osebnih financ, s pomočjo katerih boste lažje dosegli finančno varnost, življenjske cilje in se izognili nespametnim napakam.

Nadzorujte osebni denarni tok

Eno izmed osnovnih načel obvladovanja financ je, da vaši stroški ne presegajo vašega dohodka. Z vodenjem natančne evidence, mesečnih prejemkov in izdatkov bomo imeli več nadzora nad financami, lažje sledili nepotrebni potrošnji denarja in lažje ocenili, kje imamo skrite rezerve za varčevanje, ker le, če bomo zelo dobro poznali svoje izdatke, bomo lahko načrtovali prihranke.

Najprej poskrbite za varnostno rezervo

Varnostna rezerva je temelj finančne varnosti, pa vseeno nanjo pogosto pozabljamo. Gre za sredstva, ki so namenjena morebitnim nepričakovanim dogodkom, kot so bolezen, izguba službe in izdatkom, kot so okvare, popravila, ki jih lahko prinese življenje, in omogoča, da neprijetne učinke nepričakovanih dogodkov čim bolj omilimo. Gre za sredstva, ki nam morajo biti hitro dostopna, zato so primerne nizko tvegane in visoko likvidne naložbe.

Takoj začnite varčevati za pokojnino

Če mlade vprašamo, ali varčujejo za pokojnino v večini primerov, dobimo odgovore: nimam denarja, najprej moram kupiti stanovanje ali kje je še upokojitev, saj sem komaj doštudiral in se zaposlil. Večina mladih se žal ne zaveda pomembnih prednosti zgodnega začetka varčevanja. Dlje ko bomo varčevali, manj lastnih sredstev bo treba vložiti, da bi na koncu dosegli enak rezultat. Denar se bo obrestoval oziroma plemenitil dlje časa, torej bo več natečenih obresti oziroma donosa. Dlje časa bomo lahko vlagali v bolj tvegane produkte, ki so potencialno bolj donosni in hkrati imeli na voljo dovolj časa za premagovanje morebitnih negativnih trendov na kapitalskih trgih. Mladi lahko prevzemajo več tveganja kot nekdo, ki je tik pred upokojitvijo, saj imajo čas in prav čas je tisti, ki jim omogoča, da prek večjega naložbenega tveganja, torej sprejemanja večjih kratkoročnih nihanj, žanjejo nagrado za prevzeto tveganje v obliki večjega donosa.

Natančno opredelite finančne cilje

Osebni finančni cilji so temelj načrtovanja osebnih financ. Cilji morajo biti postavljeni časovno in vrednostno, seveda v okviru naših realnih možnosti. Cilje je vedno treba razvrstiti glede pomembnost. Razvrstimo in rešujemo pa jih od tistega, ki nam v življenju največ pomeni do tistih manj pomembnih. Natančna opredelitev ciljev nam omogoča, da pravilno izberemo primeren instrument zadolževanja ali varčevalni produkt in s tem tvegamo le toliko, kot je nujno potrebno. Vsak izbrani finančni produkt naj ima znan namen in cilj.

Izberite način varčevanja, ki ustreza vašemu odnosu do tveganja

Pri izboru načina varčevanja moramo pretehtati, ali je izbrani finančni produkt v skladu z našo nagnjenostjo k tveganju in primeren za doseganje našega finančnega cilja.To je podlaga za izbor ustreznih finančnih produktov. Do svojih finančnih navad in osebnostnih lastnosti moramo biti kritični, zato da čim bolj objektivno oceniti svojo nagnjenost k tveganju, predvsem k naložbenemu tveganju. Z naložbenim tveganjem prevzamemo odgovornost, da bomo v času varčevanja ustvarili drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna. Bolj, ko se vlagatelji nagibamo k tveganju, bolj tvegane naložbe (z višjim pričakovanim donosom) si lahko privoščimo.