Mobilna verzija
18:10 20. marec 2018

Hazardiranje na kratek rok ni priporočljivo

Katja Bogataj Kopriva / finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o.
2 Posodobljeno: 17:49 / 13.8.2017

Finančno razodetje ali le preprosto razumevanje je, da lahko denar kot orodje pozitivno pripeva k vaši končni privarčevani vsoti denarja, ki jo boste v prihodnosti uporabili za vaš osebni namen ali za jesen življenja.

denar

Foto: Profimedia

Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi

Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi Foto: Osebni arhiv

Všeč mi je zamisel, da lahko denarju damo namen. Vam ne? Namesto da naključno kupujemo stvari, za katere nam je skorajda vseeno in se hkrati trudimo prislužiti denar lahko začnemo gledati nanj v smislu, kaj lahko denar naredi za nas.

Vsakemu se kdaj zgodi, da ob želji nakupa nečesa, ki ni nujno, pomisli, da bi bilo morda vseeno bolje ta znesek pametneje naložiti in začeti varčevati. Vsak nepremišljeni nakup je lahko šola in vsak premišljeni evro, ki ga damo na stran, je lahko le majhen delček v našem finančnem mozaiku, ki pa lahko pomembno vpliva na naš končni finančni rezultat. Prav tako je lažje vsak mesec od prihodka odtrgati manjši znesek ali položiti na bančni račun oziroma ga preko trajnika nakazati v vzajemni sklad, saj zrno na zrno ustvari pogačo, kamen na kamen pa zgradi palačo.

Ključ do izgradnje osebnega finančnega bogastva se deloma torej skriva tudi v dobrih navadah

Ena od njih je disciplinirano mesečno dajanje denarja na stran ali preprosto varčevanje. Znati varčevati je lepa vrlina in že otroke je pametno naučiti, kako lahko s potrpežljivostjo in doslednostjo sami prihranijo denar za kaj lepega oziroma za nekaj kar si zares želijo. Zakaj torej ne začeti tudi pri sebi? Varčevanje je smiselno tudi v naložbi, ki nam lahko dolgoročno prinese več kot varčevanje v depozitih, kjer je običajno obrestna mera le nekoliko višja od letne inflacije. Trenutne obrestne mere pa ne dosegajo niti višine inflacije, kar prihrankom v depozitih zmanjšuje kupno moč.

Določite cilje in časovni horizont varčevanja

Varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) vlagatelju, zgodovinsko gledano, dolgoročno lahko prinaša večjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti). Se ob tem vprašate, kako začeti? Najprej določite cilje in časovni horizont varčevanja oziroma namen investicije. Ko ima vlagatelj določen cilj in časovni okvir varčevanja ali investiranja, s finančnim svetovalcem lažje najdeta ustrezni sklad ali varčevalni produkt.

Razmislite o svojih finančnih razmerah in razpoložljivih prihrankih

Glede na razpoložljivo finančno stanje, predvsem pa višino dosegljivih prihrankov, boste lahko s finančnim svetovalcem izbrali pravi način vplačevanja – ali enkratno ali obročno – in tudi primerno vrsto sklada ali preučili možnosti varčevanja v vnaprej pripravljenih varčevalnih produktih.

Poučite se o različnih vrstah skladov ter preglejte ponudbo skladov in drugih produktov

Pred pristopom je priporočljivo, da si vlagatelji vzamejo čas in razumejo različne vrste skladov, spoznajo lastnosti delniških in tudi varnejših vrst skladov. Družbe za upravljanje vam ponujajo paleto skladov, ki investirajo v različne finančne instrumente, in tudi že vnaprej pripravljene varčevalne produkte. Z rednimi mesečnimi vplačili namreč vlagatelj manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, torej lahko vstopa v času rasti ali padanja točke sklada. Ob discipliniranem in rednem mesečnem vplačevanju v času medvedjega trenda (trend padanja delniškega trga) dolgoročno zaradi metode povprečnega stroška z enako vsoto denarja lahko privarčujete več, saj kupujete večje število točk sklada kot v času bikovskega trenda (trend rasti delniškega trga).

Pomembno je vedeti, da so skladi namenjeni dolgoročnemu varčevanju, torej za daljše obdobje in hazardiranje na kratek rok ni priporočljivo, saj se tveganje, da ne bo prišlo do pričakovanega donosa, zelo poveča.

Če pogledamo na splošno, večina varčevalcev varčuje na bankah – na varčevalnih računih in v depozitih, največja naložba pa je velikokrat nepremičnina (hiša ali stanovanje). Ob sami besedi investiranje večina ljudi pomisli, da za to nima dovolj znanja ali časa. Toda prav skladi so preprost produkt za varčevanje oziroma investiranje, namenjen širši množici, ki je priljubljen po vsem svetu. Tveganje, ki se mu izpostavlja varčevalec z nalaganjem v vzajemne sklade, je odvisno od naložbenih ciljev in politike vsakega posameznega sklada, zato naj varčevalec izbere takšen sklad oziroma kombinacijo skladov, da je skupno tveganje naložbe zanj še sprejemljivo.

Posvetujte se s strokovnjakom

Vsak vlagatelj lahko izkoristi možnost brezplačnega pogovora s finančnim svetovalcem, ki deluje v najboljšem interesu vlagatelja, zato da bi povečevali vrednost njegovega premoženja in s svojim neodvisnim pogledom pomagal določiti dolgoročne investicijske cilje, časovni okvir varčevanja in nagnjenost k tveganju.

Značke: varčevanje , denar

Vaš prispevek