Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, Generali Investments
Osebni arhiv
Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi

Sodelovala sem tako z ljudmi, ki razpolagajo z večjimi vsotami denarja, ki jih želijo investirati, kot tudi s tistimi, ki želijo le oplemenititi manjše vsote. Ne glede na višino zneska, ki ga imamo na razpolago, je pomembno predvsem to, da prav vsaka vsota šteje, ni tako pomembna višina, le pametno in preudarno jo je treba oplemenititi.

Poznate razliko med investitorjem in varčevalcem?

Investitor je nekdo, ki uporablja svoj denar za nakup določene stvari kot obliko naložbe, ki mu ponuja možnost za dobičkonosne donose z obrestmi ali donosi, kot dodatni prihodek v obliki nepremičnine ali kot povečevanje svoje vrednosti v kakšnem drugem finančnem produktu. Varčevalec pa je nekdo, ki si skozi izbrano obdobje privarčevani denar mesečno plemeniti v poljubnih finančnih produktih – lahko je to zgolj varčevanje na banki, ali redno mesečno vplačevanje v vzajemne sklade. Kot že v začetku rečeno, se vsak privarčevani znesek lahko primerno dolgoročno oplemeniti.

Vsak posameznik na svoj način pristopa k upravljanju svojega denarja. Ob tem se največkrat odločamo tako, da svoje omejene vire namenimo za tiste stvari, ki nam ponujajo največji možni potencial. Lahko je to plačilo stanovanjskega kredita, plačilo stroškov študija ali obnovitev doma. Lahko pa je tudi nakup delnic in obveznic neposredno na borzi ali preko vzajemnih skladov z različnimi naložbenimi politikami in indeksnih skladov. Svet investiranja in varčevanja, zahvaljujoč sodobni tehnologiji, ponuja velike možnosti, da lahko res vsakdo, z izbrano vsoto denarja, ob internetni povezavi, sprejme svoje odločitve plemenitenja. Ob tem pa je naloga finančnih svetovalcev, da vam pomagajo pri sami izbiri, ki je danes zelo pestra, da vam predstavijo osnove investiranja ali varčevanja, da lahko sprejmete za vas najboljšo odločitev o naložbi in to od vsega začetka.

Investiranje ni igra na srečo oziroma nakup »vročih zgodb«

Pomembno je razumeti, da investiranje ni igra na srečo ali t. i. hazardiranje, kar veliko ljudi rado počne, ko se odloča za kratkoročne vložke na borzi za nakup t. i. »vročih zgodb« ali za lovljenje kratkoročnih donosov v vzajemnih skladih. Z investiranjem naj bi vlagatelj sprejemal pametno in preudarno odločitev o tem, kako zaslužiti potencialne dolgoročne donose ali dobičke. Z hazardiranjem pa z denarjem igrate le igro na srečo. Se strinjam, da investiranje in varčevanje prinašata določeno tveganje. Vendar je razlika med preudarnim investiranjem ter hazardiranjem precejšnja in slednja lahko bistveno bolj »boli«. Vestno in skrbno nalaganje denarja v najboljše izbrane delnice ali v vzajemne sklade uspešne, dolgoletne in večkrat nagrajene družbe za upravljanje, z vlagateljevim izbranim dolgoročnim naložbenim ciljem, to je investiranje.

Moja filozofija je povsem preprosta – investirajte in vlagajte vaša sredstva v preproste investicijske produkte ali v finančne instrumente, ki jih razumete. Ob tem ustvarite dovolj visoko razpršenost ali raznolikost svoje naložbe s pomočjo mešanice nizko stroškovnih vzajemnih skladov, indeksnih skladov, bančnih depozitov ter, če imate znanje tudi nekaj izbranih delniških naložb, kupljenih na borzi. Moj nasvet sicer je, da se prvotno raje držite investiranja v vzajemne sklade, še posebej če niste borzni poznavalec, saj se lahko kaj hitro opečete. Prav tako vam vzajemni skladi omogočajo vlaganje v širok izbor delnic in obveznic ob eni sami transakciji. To pomeni, da lahko z enkratnim vplačilom v vzajemni sklad pokrijete zahtevo po visoki razpršenosti tako geografsko kot tudi z izbiro vseh naložbenih razredov. Visoka diverzifikacija ali razpršenost vam prinaša manjše tveganje, zato lahko vzajemne sklade opredelimo kot varnejša naložba v primerjavi z investiranjem neposredno na borzi. Prav tako je tudi stroškovno manj obremenjena.
In še čisto za na konec - najpomembnejši dejavnik, kako biti uspešen investitor ni v sami izbiri delnic, obveznic ali vzajemnih skladov. Uspešno vlaganje je predvsem in najbolj odvisno od pravilne strukturne izbire naložb. To pomeni, da imate v svojem portfelju vključene pravilne deleže delnic, obveznic in denarja. Kot varčevalec, pa da izberete in sprejmete varčevalni načrt s strategijo sistematičnega investiranja, to pomeni z vnaprej določenimi intervali vlaganja skozi daljše časovno obdobje, ki vam hkrati omogoča dovolj visoko razpršenost. Tako se lahko ognete čustveno nabitim odločitvam, kot tudi nepravilnim odločitvam prodaje naložbe ob t. i. lokalnem dnu delniškega trga. Pa srečno!