Najvišjo so prejemali Luksemburžani (1999 evrov), najnižjo pa Bolgari (235 evrov). V Sloveniji je znašala 805 evrov, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Bolgariji so januarja z dna lestvice sledile Romunija (275 evrov), Latvija in Litva (380 evrov), Češka (407 evrov), Madžarska (412 evrov), Hrvaška (433 evrov), Slovaška (435 evrov), Poljska (453 evrov) ter Estonija (470 evrov).

Med 500 in 1000 evri minimalne plače so prejemali državljani Portugalske (650 evrov), Grčije (684 evrov), Malte (736 evrov), Slovenije (805 evrov) in Španije (826 evrov).

Preostale članice, ki imajo minimalno plačo zakonsko določeno, so jo januarja izplačevale v znesku, precej višjem od tisoč evrov. V Veliki Britaniji je minimalna plača znašala 1397 evrov, v Franciji 1480 evrov, v Nemčiji 1498 evrov, v Belgiji 1532 evrov, na Nizozemskem 1552 evrov, na Irskem 1563 evrov, v Luksemburgu pa 1999 evrov.

Najvišja minimalna plača je bila tako približno devetkrat višja od najnižje. Države, ki minimalne plače nimajo določene, so Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska.

V ZDA je zvezna minimalna plača medtem preračunano v evre znašala 1192 evrov.

Kot so poudarili pri Eurostatu, so minimalne plače, merjene s standardom kupne moči, v državah z najnižjimi plačami sicer nekoliko višje oziroma obratno. V Bolgariji tako merjena minimalna plača znaša 501 evro, v Luksemburgu pa 1659 evrov.

Minimalno plačo je mogoče izraziti tudi kot delež srednje vrednosti bruto mesečne plače. Leta 2014 so bile med državami, za katere je ta podatek na voljo, le tri, v katerih je bila minimalna plača po tem kriteriju nad 60 odstotki srednje vrednosti bruto mesečne plače. To so Portugalska (64 odstotkov) ter Francija in Slovenija (62 odstotkov).

Januarja letos je bila minimalna plača v vseh državah z izjemo Grčije, kjer se je znižala za 14 odstotkov, višja kot leta 2008. Najbolj se je zvišala v Bolgariji (+109 odstotkov) in Romuniji (+99 odstotkov).