Tudi danes lahko že z manjšimi mesečnimi zneski, na primer od 30 do 50 evrov, ki jih počasi in preudarno iz meseca v mesec skozi obdobje varčevanja investirate in vlagate tudi v vzajemne sklade in vam lahko prinesejo lepo nagrado - privarčevani znesek za nakup avtomobila, stanovanja ali zlati priboljšek v obdobju jeseni življenja.

Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, kd skladi
Osebni arhiv
Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi

Seveda pa se ključ do izgradnje vašega osebnega finančnega obilja deloma skriva tudi v vaših navadah, v vašem odnosu do denarja in varčevanja, ki ga pridobimo že v zgodnjem otroštvu. Ena od navad, ki se je naučimo tudi zelo zgodaj, je disciplina. Ta je namreč potrebna, da redno, vsak mesec, dajete denar na stran. Že svoje otroke je pametno naučiti, kako lahko s potrpežljivostjo in doslednostjo prihranijo denar za nekaj lepega, za nekaj, kar si zares želijo. Vendar pa ni nikoli prepozno pričeti s takšno lepo finančno navado – varčevanjem in investiranjem - saj je nikoli ne boste obžalovali.

Vsakemu se je že kdaj zgodilo, da je, ko je kupil nekaj, kar ni nujno potreboval, pomislil, da bi bilo morda bolje ta znesek naložiti oziroma ga privarčevati. Vsak nepremišljen nakup je lahko šola in vsak premišljeni evro na stran je le majhen delček v vašem finančnem mozaiku, ki pa lahko pomembno vpliva na vaš končni finančni rezultat. Prav tako si je lažje vsak mesec od prihodka odtrgati manjši znesek in ga položiti na bančni račun ali ga preko trajnika nakazati v vzajemni sklad. Doslednost se vam bo vedno obrestovala, dobro počutje, ko veste, da imate neko varnost, pa sploh.

Začnite z varčevalnim prašičkom

Prihranek denarja in investiranje oziroma varčevanje sta tesno povezana, saj morate za investiranje najprej nekaj prihraniti. Če še nikoli niste varčevali in si to vseeno želite, lahko začnete kar z varčevalnim prašičkom. Morda se vam ideja zdi smešna, ampak vsak dan evro na stran in mesečni znesek 30 evrov za investiranje je lahko kaj hitro privarčevan. In če vsak mesec privarčujete 30 evrov, boste ob koncu leta imeli 360 evrov. In če namesto prašička uporabite v tem znesku mesečni trajnik, vezan na vzajemni sklad, se lahko ob letnem vplačanem znesku dodatno nabere še pričakovan donos, ki je vezan na donos delniškega trga.

In kaj vam kot oblika mesečnega varčevanja omogočajo vzajemni skladi? Ker le-ti omogočajo posredno varčevanje v vrednostnih papirjih, to so delnice, obveznice in instrumenti denarnega trga, lahko, kot naložba, prinašajo vrsto prednosti. Delnice in obveznice na dolgi rok nudijo višjo pričakovano donosnost kot zelo varne naložbe, to so na primer bančne vloge. Obveznice so res nekoliko manj donosna naložba od delnic, a še vedno dovolj donosne, da je smiselno del prihrankov razporediti tudi v to naložbeno obliko. Ob tem pa se mora varčevalec zavedati, da višja pričakovana donosnost predstavlja zgolj pričakovano nagrado za prevzemanje dodatnega naložbenega tveganja.

Tveganje, ki se mu izpostavlja varčevalec z nalaganjem v vzajemne sklade, je odvisno od naložbenih ciljev in politike vsakega posameznega sklada, zato naj varčevalec izbere takšen sklad oziroma kombinacijo skladov, da bo skupno tveganje naložbe zanj še sprejemljivo. Prav tako pa mora vedeti, da vrednost naložb v skladih niha. Kljub temu pa so različne empirične raziskave in tehnične analize pokazale prednosti varčevanja z rednimimesečnimi vplačili v vzajemne sklade, saj z njimi varčevalec manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, torej lahko vstopa v času rasti ali padanja točke sklada.

In če nihajnost na trgu združimo z mesečnim varčevanjem v vzajemnih skladih, se varčevalcu glede na dogajanje na trgu obračuna večje ali manjše število točk. Kadar vrednost točke sklada zaradi pozitivnega dogajanja na trgu raste, varčevalec z mesečnim zneskom kupi manjše število točk. Kadar pa je dogajanje negativno in s tem vrednost točke pada, posledično z mesečnim zneskom kupi večje število točk. Zaradi različnega gibanja na trgu in ker varčevalec kupuje večkrat po različnih nakupnih vrednostih, kupujepopovprečni nakupni ceni. S tem lahko dolgoročno, zaradi metode povprečnega stroška z enako vsoto pridobi večje število točk in ob tem privarčuje več, kot če bi se za investicijo oziroma za enako vsoto vplačila v vzajemni sklad odločil le enkrat. Pa uspešno z varčevanjem!