registrirana brezposelnost, september 2016
Zavod RS za zaposlovanje
Značilne kategorije registriranih brezposelnih oseb v septembru 2016, deleži in letne stopnje rasti.

Na novo se je septembra na zavodu prijavilo 6747 brezposelnih oseb. Na mesečni ravno se je prijavilo 24 odstotkov več brezposelnih, na letni ravni pa je bilo teh manj za šest odstotkov.

Med novoprijavljenimi je bilo septembra 3360 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1387 iskalcev prve zaposlitve ter 951 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Od 9517 brezposelnih oseb, ki jih je septembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 6765 oseb, kar je 55,9 odstotka več kot avgusta in 3,3 odstotka manj kot septembra lani.

Na zavodu je bilo med januarjem in septembrom v povprečju prijavljenih 104.900 brezposelnih oseb. V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je na novo prijavilo 63.164 brezposelnih oseb, kar je 5,1 odstotka manj kot v lanskem primerljivem obdobju. Največ oseb, 36.121, se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas. Prijavilo se je še 7674 iskalcev prve zaposlitve ter 10.250 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

registrirana brezposelnost
Zavod RS za zaposlovanje
Registrirane brezposelne osebe po območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje v septembru 2016, število in letne stopnje rasti.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je prijavilo za 9,5 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, za 8,5 odstotka manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 4,2 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 81.115 brezposelnih oseb, od teh 60.399 zaradi zaposlitve, kar je 4,7 odstotka več kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Največji padec brezposelnosti na goriškem

Septembra se je v primerjavi s prejšnjim mesecem brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, največ pa v ptujski, kjer je upadla za 4,5 odstotka. Tudi na letni ravni se je število registriranih brezposelnih znižalo v vseh območnih službah, najbolj pa v novogoriški, kjer je upadlo za 17,1 odstotka.

prosta delovna mesta, september
Zavod RS za zaposlovanje
Prosta delovna mesta v septembru.