Na novo lahko štipendijo za deficitarne poklice pridobijo le dijaki, ki obiskujejo 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražujejo za poklice kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, mesar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar in dimnikar.

Dijaki, ki že prejemajo štipendijo, so morali oddati vlogo za podaljšanje do 31. avgusta.

Dijaki, pripadniki italijanske ali madžarske narodne manjšine, so lahko za pridobitev omenjene štipendije vpisani tudi na izbrane programe za posamezno narodno manjšino. Seznam je objavljen v razpisu.

K vlogi morajo dijaki priložiti še fotokopijo zaključnega spričevala šolskega leta 2015/2016, dijaki narodnih manjšin pa še potrdilo občinske samoupravne narodne skupnosti italijanske/madžarske narodnostne manjšine.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije bo podelil do 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno.

Štipendijo bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo.

Na podlagi višje povprečne ocene

Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev (1,2 milijona evrov), bodo vloge razvrščali na podlagi višje povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v 9. razredu.

Če skupna vrednost sredstev za vse vlagatelje z izpolnjenimi pogoji ne bo presegala razpisanih sredstev, vlog ne bodo razvrščali po merilih, ampak bodo štipendije podelili vsem z izpolnjenimi pogoji.

V začetku februarja je namreč stopila v veljavo novela zakona o štipendiranju, ki omogoča zaprti rok prijav, zato čas oddaje vloge ne bo več merilo za pridobitev štipendije, kot je bilo pred sprejetjem novele.