Ker se gospodarska situacija izboljšuje, bodo»ukrepi ministrstva, na področju aktivne politike zaposlovanja in drugih storitev na trgu dela usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, ki so kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram še vedno manj konkurenčni na trgu dela (dolgotrajno brezposelni, ki so pogosto tudi starejši in brez ustrezne izobrazbe, mladi in iskalci prve zaposlitve). Trenutno se že izvajajo naslednji programi APZ: Zaposli.me, Usposabljanje na delovnem mestu, Neformalno usposabljanje in izobraževanje, Delovni preizkus, Zmorem, ker znam, Nova možnost, Projektno učenje mlajših odraslih (PUM), Prvi izziv 2015, Spodbujanje pripravništev na področju socialnega varstva, Program »Pripravništvo za mlade iskalce zaposlitve«, Spodbujanje ženskega podjetništva in programi javnih dela«.

Kot ugotavljajo, sta najuspešnejša programa v prvem ukrepu APZ Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus. Pri prvem se v enem letu po zaključku programa zaposli več kot 72 odstotkov oseb, v okviru drugega pa več kot 75 odstotkov. Zelo uspešna programa pri izhodu v zaposlitev sta tudi Priprava in Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Uspeh je približno 60-odstoten.

Spremljajo pa tudi ohranitev zaposlitve tudi po enem letu od izteka subvencionirane zaposlitve – v program Zaposli.me je bilo v letu 2013 vključenih 3.958 brezposelnih oseb, ob izteku subvencionirane zaposlitve je bilo zaposlenih še 66,3 odstotka vseh vključenih. »Tudi delež zaposlenih oziroma samozaposlenih med osebami, ki so pridobile subvencijo za samozaposlitev v obdobju 2010-2014 je izredno velik, povprečno 82-odstoten,« so še zapisali.

Nižja brezposelnost

Številke kažejo, da je brezposelnost upadla že sedmi mesec zapored. »Ob koncu avgusta je bilo registriranih 97.895 brezposelnih, kar je 1,2 odstotka manj kot julija in 9,3 odstotka manj kot avgusta 2015. Zaposlovanje je naraslo glede na preteklo leto. V prvih osmih mesecih se je na Zavodu za zaposlovanje zaposlilo 53.634 brezposelnih, to je 5,9 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani,« še ugotavljajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.