Hkratni pa se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 odstotkov na 39. S spremembo dohodninske lestvice nameravajo doseči »splošno razbremenitev zavezancev, ki prejemajo dohodke nad 1,6-kratnikom povprečne bruto plače, kar pomeni razbremenitev neto dohodkov v višini okoli 1.600 evrov na mesec«, so zapisali na Ministrstvu za finance. Po njihovih izračunih bodo zavezanci na letni ravni prejeli od 39 do 2.400 evrov več.

Zvišuje se le dohodkovni prag

Poudarjajo tudi, da predlog »predlog novele zakona o dohodnini ne zvišuje dodatne splošne olajšave z dobrih 2800 evrov na dobrih 3300 evrov, temveč se zvišuje le dohodkovni prag za upravičenost do dodatne splošne olajšave, in sicer z veljavne višine 10.866,37 evra (kar predstavlja revaloriziran znesek v skladu s pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016) na 11.166,37 evra«.

Višina dodatne splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata – v zakonsko besedilo se vnašajo le zneski, veljavni za leto 2016, ki so določeni v omenjenem pravilniku.