Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto.

Ti lahko med šolskim oziroma študijskim letom kadarkoli oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. V primeru, da izpolnjujejo pogoje, jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Da pa bi bili upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom, morajo vlogo za dodelitev vložiti v mesecu avgustu. Študenti pa septembra, da jo bodo začeli prejemati s 1. oktobrom. Vlogo morajo oddati na center za socialno delo.

Zoisove in deficitarne štipendije

Rok za oddajo vlog za dodelitev in za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij je za dijake 7. 9. 2016, za študente pa 7. 10. 2016. Vlogo morajo oddati na Sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Od lanskega leta se dodelujejo tudi štipendije za deficitarne poklice. Tisti, ki so štipendijo pridobili v šolskem letu 2015/2016, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje oddati do 31. 8. 2016. Na novo lahko štipendijo za deficitarne poklice pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanje (npr. elektrikar, orodjar, mizar, klepar-krovec, izdelovalec kovinskih konstrukcij, pečar/pečarka, gozdar, zidar, pek, …). Vlogo lahko oddajo še do 20 septembra 2016 na Sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Znižano plačilo vrtca

Vlogo za znižano plačilo vrtca morajo v avgustu vložiti starši, katerih otroci gredo septembra prvič v vrtec. Enako velja ta starše otrok, ki jim subvencija poteče ta mesec.