Iz teh podatkov je razvidno, ugotavljajo, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje.

Davčne blagajne

Povečan promet

Celoten promet uporabnikov davčnih blagajn, ki so zavezanci za DDV, je v obdobju februar - julij 2016 znašal 11.714,4 milijonov evrov in se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 691,9 milijonov evrov (6,3 odstotka).

V obdobju od februarja do julija 2016 so zavezanci vplačali 1.602,2 milijonov evrov DDV, kar je 51,7 milijonov evrov (3,3 odstotka) več kakor v enakem obdobju leta 2015. Zavezanci, ki uporabljajo davčne blagajne in ki so oddali obračun DDV v obravnavanih obdobjih, so izkazali 649,7 milijonov evrov neto vplačil DDV, kar je 36,5 milijonov evrov (5,9 odstotka) več kot v enakem obdobju 2015. V dejavnosti gostinstva mali zavezanci izkazali za 21,2 odstotka več neto DDV kakor v enakem obdobju lani. Del povečanih plačil v javnofinančnih prihodkih na postavki DDV je tako mogoče pripisati uvedbi davčnih blagajn ter izkazanim višjim dobavam blaga in storitev ter obračunanem DDV pri zavezancih, ki poslujejo gotovinsko, pravijo na Finančni upravi.

Vplačila javnofinančnih prihodkov

Vlada je ob pripravi zakona ocenjevala, da bo uvedba davčnih blagajn na letni ravni prinesla 75,0 mio EUR dodatnih prihodkov.

Pozitivne učinke uvedbe davčnih blagajn pa je mogoče prikazati tudi na osnovi povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost, so še zapisali, zaradi česar so se povečala plačila prispevkov za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve. Del teh prijav je posledica dejstva, da FURS s pomočjo podatkov v okviru davčnih blagajn nadzira tudi delo in zaposlovanje na črno. Ocenjujejo, da se je iz tega naslova v prvih šestih mesecih steklo 10,6 milijonov evrov, kar je mogoče potrditi tudi s povečanimi vplačili javnofinančnih prihodkov. V prvih sedmih mesecih 2016 je bilo pri zavezancih, ki uporabljajo davčne blagajne, v zavarovanje na novo prijavljenih 33.421 oseb pri 12.548 delodajalcih. Od tega je 16.806 novo prijavljenih oseb, ki izdajajo račune, torej blagajniki.