Proračunski prihodki so julija skupaj dosegli 540,1 milijona evrov, v sedmih mesecih skupaj pa se je v proračun nateklo za okoli 4,71 milijarde evrov. Proračunski odhodki so julija znašali 755,7 milijona evrov, skupaj v sedmih mesecih pa so nanesli 5,3 milijarde evrov.

Državni proračun je bil vse do aprila v primanjkljaju, do marca se ga je nabralo za 571,3 milijona evrov, aprila pa se je slika obrnila - od aprila do junija je zabeležil za slabih 183 milijonov evrov presežka. Samo junija je proračunski presežek znašal 35,5 milijona evrov.

V skladu s proračunom, ki ga je DZ sprejel novembra lani, je proračunski primanjkljaj za leto 2016 določen v višini 839,3 milijona evrov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda. To je najnižji predvideni primanjkljaj po začetku krize. Julija je sicer ministrstvo sporočilo, da bi lahko bil primanjkljaj ob koncu leta nižji, znašal bi 714 milijonov evrov.